Данъчни услуги

Нашите експерти предлагат широк кръг от данъчни консултантски услуги, сред които данъчно структуриране и спазване на данъчното законодателство, данъчни аспекти при сливания и придобивания, международно данъчно облагане и съдействие за прилагане на облекчения по международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, трансферно ценообразуване, съдействие с косвени данъци, вкл. ДДС, мита и акцизи, международни назначения, вкл. съдействие с  визи и имиграционни процедури, консултации относно данъците върху доходите на физически лица, счетоводство, обработка на възнагражденията и администриране на персонала.
Вижте повече за нашите услуги:

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи