Отрасли

Международните изисквания, различни от българската бизнес среда, изискват различен тип бизнес консултант. Вие се нуждаете от консултант с ценни идеи, умения и богат опит. PwC е този консултант. Ние работим като консултанти в повече от 20 отрасъла и се стремим да предоставим на своите клиенти уникален набор от услуги и достъп до значителни по обем ресурси. Отраслите, в които сме специализирали и работим са обединени в следните по-големи групи:

Енергетика, комунални услуги и минно дело

 • Електроснабдяване и водоснабдяване
 • Минно дело
 • Петрол и газ

Потребителски и промишлени продукти

 • Автомобили
 • Потребителски стоки
 • Продажби на дребно
 • Промишлени стоки
 • Фармацевтика

Технологии, телекомуникации, развлекателен бизнес и медии

 • Развлекателни услуги и медии
 • Телекомуникации и информационни услуги
 • Технологии

Финансови услуги

 • Банки и капиталови пазари
 • Застрахователни услуги и пенсионно осигуряване
 • Недвижими имоти
 • Управление на инвестиции

Услуги

 • Здравеопазване
 • Инженерство и строителство
 • Неправителствени организации
 • Образование
 • Организации с нестопанска цел
 • Пощенски и куриерски услуги
 • Правителство
 • Транспорт
 • Туризъм

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Следвайте ни в социалните мрежи