Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Консултации и спазване на законодателството в областта на косвените данъци

Отделът на PwC България в областта на косвените данъци предлага на своите клиенти голямо разнообразие от консултантски услуги във връзка с ДДС и други косвени данъци, както и водене на ДДС отчетност. Нашият екип от професионалисти притежава задълбочени познания в областта на българското и европейското законодателство, като същевременно следи последните тенденции в данъчната практика, търсейки новаторски решения за своите клиенти.
Стойността на услугите ни в областта на косвените данъци се основава на професионалните умения на местния ни екип и силата на глобалната мрежа на PwC. Комбинирайки нашите познания на местните практики с ценния опит на международните ни експерти, ние можем да Ви предложим практически решения, съобразени с нуждите и спецификата на Вашия бизнес и индустрия.
Можем да Ви съдействаме в следните области:

 

  • Структуриране на Вашия бизнес от гледна точка на ДДС (вкл. преглед на договори и сделки; оптимизиране на организацията за доставки)

  • Преглед на практиката на Вашата компания при воденето на ДДС отчетност с оглед на възможностите за оптимизиране на вашите ДДС задължения (напр. възможностите за възстановяване на ДДС, планиране на паричните потоци, както и идентифициране и намаляване на на потенциални ДДС рискове)

  • Предоставяне на ДДС консултации по конкретни въпроси, които засягат Вашия бизнес

  • Съдействие при ДДС регистрация и водене на ДДС отчетност

  • Възстановяване на ДДС на местни и чуждестранни компании

  • Съдействие при ДДС оптимизиране и прилагане на данъчни мерки за насърчаване на инвестициите

  • Предоставяне на ДДС консултации с оглед на спецификите на съответната индустрия (напр. продажби на дребно/маркетинг, финансови услуги, недвижими имоти)

  • Въвеждане на електронно фактуриране и електронно архивиране на данни; преглед на ERP системи

  • Съдействие в хода на данъчни ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с ДДС задължения

  • Специално подготвени за нуждите на Вашата компания обучения - по основни ДДС теми и по специфични за Вашата индустрия въпроси

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги

Следвайте ни в социалните мрежи