Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Прилагане на акцизното законодателство и оптимизиране на разходите за акцизи

Благодарение на опита на експертите на PwC в областта на акцизите ние предоставяме на клиентите си консултации и съдействие при тълкуването и прилагането на изискванията на акцизното законодателство в България.
Нашите услуги в областта на акцизите включват:
  • Планиране в областта на акцизите (вкл. класиране на продуктите, движения под режим отложено плащане, освобождаване от начисляване/внасяне на акциз)

  • Подаване на заявления за лицензи и регистрации (лицензиран складодържател, регистрирани търговци, данъчни складове)

  • Преглед на правилното прилагане на акцизното законодателство

  • Проучвания за възможности и съдействие при възстановяване на платен акциз (напр. за електричество, алкохол)

  • Съдействие в хода на данъчни ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с акцизни задължения

  • Специално разработени обучения за служителите на нашите клиенти по теми, свързани с акцизното законодателство

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги

Следвайте ни в социалните мрежи