Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Одиторски услуги

Нашата Одит практика предоставя широк спектър от одиторски услуги, насочени към повишаване на добавената стойност за акционерите и минимизиране на бизнес риска в постоянно променяща се икономическа среда.
Услугите ни включват:

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги, PwC България

Боряна Димова

Боряна Димова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи