Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Одиторски услуги

Нашата Одит практика предоставя широк спектър от одиторски услуги, насочени към повишаване на добавената стойност за акционерите и минимизиране на бизнес риска в постоянно променяща се икономическа среда.
Услугите ни включват:

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги

Следвайте ни в социалните мрежи