Одиторски услуги

От одиторските услуги на PwC се ползват много от най-известните компании по света, както и много други малки и големи организации и дружества. Нашият одиторски подход е изграден така, че да отговаря адекватно на големината и състоянието на Вашата компания. Познавайки детайлно местната и международната нормативна уредба, ние сме в състояние да разрешаваме сложни въпроси по финансова отчетност, свързани с изискванията на закона Сарбейнс-Оксли (Sarbanes-Oxley) и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

В допълнение на това, ние сме лидери в развитието и на нефинансовата отчетност за състоянието на дружествата, като помагаме на нашите клиенти да постигнат по-голяма прозрачност, да подобрят управлението на бизнеса си, както и да изградят бизнес модели за постигане на устойчив растеж.

Нашите услуги включват:

  • Одит на финансови отчети
  • Отчетност и съответствие с нормативната уредба
  • Проверка на съответствието с изискванията на закона Сарбейнс-Оксли
  • Одит в съответствие с МСФО
  • Съдействие при сделки на капиталовия пазар
  • Подобряване на корпоративната отчетност
  • Независим контрол и одит на информационните системи
  • Отчитане на устойчив растеж
  • Вътрешен одит

Понастоящем в одиторския екип на PwC България работят около 80 сътрудници, сред които 8 експерт-счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и 17 члена на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA).

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Тел.: +35929355244

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги

Тел.: +359 2 93 55 200

Следвайте ни в социалните мрежи