Кодекс на поведение

Кодексът на поведение на PwC се основава на главната ни цел (изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми) и редица други споделени ценности. Кодексът определя обща рамка за това как се очаква да се държим, да работим и да правим това, което е правилно. Това включва и даването на гласност, когато попаднем в ситуация, която е несъвместима с Кодекса или нашите ценности.

Познаването, разбирането и спазването на нашия Кодекс е съществена част от нашия професионализъм и ценностите ни.

 

Следвайте ни в социалните мрежи