Консултантски услуги

Нашата практика - Консултантски услуги - се концентрира върху стратегическото развитие на бизнеса, включително консултирането на продажби и придобиване на компании и активи, осигуряване на дългово или капиталово финансиране, както и съдействие при разработката на нови проекти.

Посредством нашата матрична управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всеки отрасъл и специфичен опит в долу посочените услуги.

Консултантски услуги работи като глобална вътрешно-фирмена система и по този начин предоставя на своите клиенти във всяка точка на света достъп до най-добрия международен опит, впечатляващ информационен ресурс, ноу-хау и ценни бизнес контакти.

Транзакции

Нашите умения в съдействието при осъществяването на всички типове финансови транзакции са добре известни на местния пазар. Ние помагаме на нашите клиенти при сливания и придобивания на предприятия, включително при финансов и оперативен дю дилиджънс, достъп до финансови пазари, оценяване, преговори и структуриране на сделки. Също така съдействаме и при разработване на стратегии за продажба на бизнеса.

Научете повече

Повишаване на ефективността

Ние съдействаме на нашите клиенти за повишаването на ефективността на техния бизнес. Използваме нашето задълбочено познаване на финансите, управлението на риска и съответствието с регулаторната рамка, информационните системи, оперативните дейности и човешките ресурси, за да помогнем на нашите клиенти при определянето и внедряването на инициативи за оптимизиране на разходите, подобряване на системите за управление и контрол, установяване и управление на риска и подобряване на качеството. Ние също така използваме и нашият утвърден опит и доказана експертиза, за да съдействаме при подобряването на финансовата ефективност и управлението на паричните потоци.

Научете повече

Управление на кризи

Ние предлагаме широк набор от услуги за да подпомогнем клиентите си да се справят с критични събития, в случай на възникване. Дългият списък от услуги, които предлагаме, включва оздравителни програми и преструктуриране, съдействие при стопански съдебни спорове и корпоративни разследвания.

Научете повече

Свържете се с нас

Божидар Нейчев

Старши съдружник

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи