Консултантски услуги

Ние подпомагаме бизнес лидерите да вземат оптимални решения за бизнеса си и да подобрят представянето на организациите си. Клиентите ни се възползват от богатия ни опит в разнообразни индустрии в частния и публичния сектор.
Вижте повече за услугите, които предлагаме, по-долу:

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги, PwC България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Божидар Нейчев

Божидар Нейчев

Управляващ съдружник, Ръководител сделки Югоизточна Европа, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи