Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Мита и международна търговия

PwC България предлага професионални услуги в областта на митническото законодателство и международната търговия. Качеството на нашите услуги се основава както на опита на митническите експерти от глобалната мрежа на PwC, така и на професионализма на местните ни консултанти.
Ние се стремим да установим потенциал за оптимизиране на разходите за митнически задължения, да предотвратим и сведем до минимум митническите рискове и да оптимизираме паричните потоци за нашите клиенти.

 

Ние предлагаме съдействие в следните области:
  • Структуриране на веригата на доставки от митническа гледна точка (преглед на договори, международни споразумения)

  • Митническо планиране (вкл. правила за преференциален и непреференциален произход, тарифно класиране, прилагане на режим отложено плащане)

  • Преглед на митническата стойност (принцип на първата продажба, идентифициране на елементи, неподлежащи на митническо облагане, корекции на митническата стойност след внос)

  • Получаване на Обвързваща тарифна информация и Обвързваща информация за произхода

  • Прилагане на тарифни и нетарифни външно-търговски мерки (вносни/износни лицензи, квоти, антидъмпингови мита)

  • Разрешение и прилагане на специфични митнически режими и митнически облекчения (опростени митнически процедури, безмитни зони, митнически икономически режими)

  • Одобрен икономически оператор (вкл. преглед преди подаване на заявление и съдействие при процедурата по кандидатстване)

  • Съдействие при административни процедури и последващ контрол, както и при съдебни процедури.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги

Следвайте ни в социалните мрежи