Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

За сайта

06/04/18

Съдържанието на този сайт се предоставя от PwC България. PwC България е част от PwC мрежата от фирми, всяка от които е самостоятелно юридическо лице.

PwC България се отнася до следните дружества:

„ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД

Адрес: бул. "Мария Луиза" No 9-11, София 1000, България
Идент. № 831364383
ДДС № BG831364383
Телефон: +359 (0) 2 91003
Факс: +359 (0) 2 98 03 228
Електронна поща: pwc.bulgaria@bg.pwc.com

and

"ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД

Адрес: бул. "Мария Луиза" No 9-11, София 1000, България
Идент. № 121499387
ДДС № BG121499387
Телефон: +359 (0) 2 93 55 200
Факс: +359 (0) 2 98 03 266
Електронна поща: pwc.bulgaria@bg.pwc.com

Свържете се с нас

PwC България

бул. Мария Луиза № 9-11

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи