За сайта

06/04/18

Съдържанието на този сайт се предоставя от PwC България. PwC България е част от PwC мрежата от фирми, всяка от които е самостоятелно юридическо лице.

PwC България се отнася до следните дружества:

„ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД

Адрес: бул. "Мария Луиза" No 9-11, София 1000, България
Идент. № 831364383
ДДС № BG831364383
Телефон: +359 (0) 2 93 55 200Електронна поща: bg_pwc@pwc.com

и

"ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД

Адрес: бул. "Мария Луиза" No 9-11, София 1000, България
Идент. № 121499387
ДДС № BG121499387
Телефон: +359 (0) 2 93 55 200
Електронна поща: bg_pwc@pwc.com

Следвайте ни в социалните мрежи