Услуги

PwC България предоставя отраслово-фокусирани услуги, разграничени в няколко направления, които подпомагат изграждането на обществено доверие и допринасят за повишаване стойността на дружествата за нашите клиенти и други заинтересовани страни. Във всяко направление, високо квалифицирани специалисти работят в тясно сътрудничество, обединявайки своите знания, богат опит и творчески подход, за да разработват нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.

Следвайте ни в социалните мрежи