Офиси

София

Одиторски услуги
Консултантски услуги

бул. Мария Луиза № 9-11, ет. 8
1000 София, България

Телефон: +359 (2) 9355 200
Факс: +359 (2) 9355 266

Данъчни услуги
бул. Мария Луиза № 9-11, ет. 7
1000 София, България

Телефон: +359 (2) 91 003
Факс: +359 (2) 98 03 228

Електронна поща: pwc.bulgaria@bg.pwc.com
Часова зона: GMT +2