За PwC България

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги.

PwC развива дейност в страната от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер.

По света фирмите, част от PwC , предоставят отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Повече от 161 000 души в 154 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти.

Като комбинираме уменията на нашите местни специалисти с международния ресурс на нашата организация, ние сме в състояние да Ви предложим качествени услуги, осъществявайки връзката между стопанската действителност в България и международния ни опит.

Нашата методология дава предимство на отрасловата специализация. Отраслите, в които развиваме експертиза и работим, са обединени в следните по-големи групи:

  • потребителски и промишлени продукти и услуги
  • енергетика и минно дело
  • финансови услуги
  • технологии и комуникации
  • недвижими имоти и строителство
  • институционален и правителствен сектор

Contact us

PwC България
бул. Мария Луиза № 9-11
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Следвайте ни в социалните мрежи