За PwC България

PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми.

PwC развива дейност в страната от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса. 

Повече от 250 000 души в 721 локации в 158 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти. В офиса ни в София работят над 250 служители – одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., които са ангажирани да изградят трайни взаимоотношения с клиентите ни и да придадат стойност на всичко, което правим.

PwC България работи с различни бизнес компании и сфери – многонационални компании, организации от публичния сектор, частни компании, предприемачи, семейни бизнеси. Помагаме на клиентите ни да намерят ефективни решения, като използваме професионалната си и техническа експертиза. Отраслите, в които сме специализирани, са обединени в следните по-големи групи:

  • Енергетика, комунални услуги и минно дело
  • Потребителски и промишлени продукти
  • Технологии, телекомуникации, развлекателен бизнес и медии
  • Услуги
  • Финансови услуги.

Свържете се с нас

PwC България

бул. Мария Луиза № 9-11

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи