Глобален етичен кодекс за контрагенти

PwC е компания призната като глобален лидер в предоставянето на професионални услуги и работи с много от най-известните компании в света. Наша основна цел в PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми.

PwC се задължава да работи в рамките на етични и професионални стандарти, закони, разпоредби, вътрешни политики и според следните основни ценности - Почтеност, Положителна промяна, Грижа, Сътрудничество, Невъзможното е възможно.

Следвайте ни в социалните мрежи