Конкурс „ESG Awards“ 2023

PwC раздаде 20 отличия на организации и личности със съществен принос към устойчивото развитие у нас

За конкурса

Конкурсът „ESG Awards” има за цел да отличи устойчиви бизнес практики и ESG стратегии. Отличието „ESG Award” се присъжда на организации, които прилагат ефективна ESG стратегия, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие.

Отличието включва и специална категория „Лидер в устойчивото развитие” за личности, които инициират, следват и подкрепят отговорни бизнес практики.

Конкурсът се провежда за втора поредна година.

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 16 ноември 2023 г.

green business building

Кой може да участва?

В категории „Стратегия“, „Иновации“ и „Образователна програма“ могат да участват организации, опериращи на територията на Република България. 

В категория „Иновации“ могат да участват и стартъпи (start-ups).

В категория „Лидер в устойчивото развитие“ могат да участват само физически лица, свързани с ESG дейностите на организации, опериращи на територията на Република България.

two colleagues talking in a green background

Защо да участвам?

Засилване на доверието към Вашата организация и нейната ESG стратегия

Покажете на клиенти, бизнес партньори и инвеститори, че се стремите към отговорно управлениe на Вашия бизнес. С отличието „ESG Award“ ще затвърдите своята дългосрочна цел – постигане на устойчиви резултати в полза на околната среда и обществото, като в същото време ще получите признание за вложените усилия и постигнатите резултати в ESG областта.

 

Обявяване на победителите

Победителите в конкурса „ESG Awards“ ще бъдат обявени както на официалната страница на Организатора (PwC), така и в каналите на официалния медиен партньор на конкурса – Капитал. По този начин ще имате възможност да представите пред по-широка аудитория своята стратегия, иновация, програма или друга дейност, свързана с ESG, и да ги популяризирате допълнително.    

Отличието „ESG Award“ се присъжда в 4 основни категории - „Стратегия“, „Образователна програма“, „Иновации“ и „Лидер в устойчивото развитие“. 

Категория „Стратегия“ е разделена на 3 секции (Е - Околна среда, S - Устойчиви социални политики, и G - Отговорно управление) и включва общо 8 подкатегории. 

Повече информация за всяка категория може да видите по-долу.

Категория „Стратегия - Е, Околна среда“

Действия, свързани с промените в климата

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване и смекчаване на съществените отрицателни въздействия по отношение на климатичните промени и глобалното затопляне, вкл. планове за адаптация към климатичните промени.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Намаляване на индустриалното замърсяване

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на замърсяването на въздуха, водите и      почвите, вкл. планове на организацията да промени своя бизнес модел в съответствие с необходимостта индустриалното замърсяване да се намали значително или да се сведе до нула. 

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Съхраняване на водните и морските ресурси

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на водните и морските ресурси,                     
резултатите от тези действия, както и намаляването на потреблението на вода. 

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Опазване на биоразнообразието

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на биологичното разнообразие и екосистемите, вкл. планове на организацията да промени бизнес модела си в съответствие с планетарните граници  на биосферата.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Преход към кръгова икономика

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия, произтичащи от използването на първични суровини, вкл. планове на организацията да промени своя бизнес модел в съответствие с принципите на кръговата икономика.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Категории „Стратегия - S, Устойчиви социални политики“ & „Стратегия - G, Отговорно управление“

Грижа за служители, косвено или пряко свързани с организацията

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на работната сила на една организация, както и върху служителите в нейната верига на стойност, пряко или косвено свързани с нейните бизнес взаимоотношения, продукти или услуги.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии или проекти, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Ангажираност към заинтересованите страни

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване и смекчаване на съществените отрицателни въздействия върху местната общност, както и върху потребителите на услугите и продуктите на организацията, вкл. мерки на организацията да гарантира правата на местните общности и потребителите си.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Отговорно управление и вътрешни обучения

В тази категория журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към реализиране и насърчаване на отговорното и открито корпоративно управление и бизнес поведение, вкл. планове за обучения на служителите относно отговорното корпоративно управление.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Други категории

Иновации

В категорията журито оценява иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Членовете на журито ще оценяват продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на световния, европейския или българския пазар през 2023 - 2024 г. 

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Образователна програма

Наградата в тази категория може да бъде присъдена на организация, която провежда образователна кампания, програма или инициатива с цел повишаване на информираността за ESG.

Конкурсът обхваща програми, осъществени през последните две години или подготвени за    реализация през 2023 или 2024 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Лидер в устойчивото развитие

Специалната награда „Лидер в устойчивото развитие” се присъжда на физическо лице, което е осъществило най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото развитие в организацията,              в която работи; или е предложило и/или осъществило иновативно решение в областта на зелената трансформация.

Отличието се присъжда като признание за индивидуални заслуги в подкрепа на устойчивото развитие.

В тази категория отличието е само за физически лица.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Прегледайте въпросите от формулярите за кандидатстване:

{{filterContent.facetedTitle}}

Имате нужда от допълнителна информация? По-долу ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Къде мога да прочета правилата на конкурса?

Правилата на конкурса „ESG Awards“ можете да намерите тук.

 

Къде мога да прочета въпросите за всяка категория?

Формулярите с въпросите за всяка категория може да прочетете на тази страница.

Допълнително може да изтеглите всеки файл и да го разпечатате.

Къде мога да прочета политиката за поверителност?

Политиката за поверителност на конкурса „ESG Awards“ може да намерите тук. 

Какви стратегии, иновации и образователни програми ще бъдат разглеждани от журито?

Можете да подадете:

Стратегии за ESG:
- свързани с намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда (напр. чрез намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия, намаляване на потреблението на вода, намаляване на нивото на замърсяване или генериране на други вредни отпадъци, опазване на биоразнообразието или чрез насърчаване на прилагането на модели на кръгова икономика). 
- свързани със заинтересованите страни, вкл. дейности за служители (напр. в областта на премахване на неравенствата в заплащането или други неравенства или дискриминация), подкрепа на местните общности и защита на интересите на клиенти, изпълнители, инвеститори и други.     

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години; или подготвени за внедряване през 2023 или 2024 г. 

Иновативни ESG решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Ще бъдат оценявани продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на световния, европейския или българския пазар през 2023 - 2024 г. 

Образователни кампании, програми или инициативи, които целят повишаване на информираността в областта на ESG, осъществени през последните две години или подготвени за реализация през 2023 или 2024 г.

 

 

 

 

Мога ли да кандидатствам в повече от една категория?

 • Всички предприятия и организации, регистрирани в България, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ едновременно във всички три категории: Стратегия, Иновации и Образователна програма.
 • Асоциации, фондации и организации в обществена полза, чиято цел е да работят за устойчиво развитие, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ само в категория „Образователна програма“.
 • Физически лица могат да кандидатстват само в категория „Лидер в устойчивото развитие“

 

Мога ли да участвам с проект, с който съм кандидатствал в миналото издание?

Може да кандидатствате със същия проект само ако той не е спечелил отличието "ESG Awards" в миналото издание на конкурса.

Какво означава терминът „иновативен подход“?

Под „иновативен подход“ се разбира разработване на нови продукти, услуги, технологии или процеси, използвани или с възможност за прилагане в съответната бизнес дейност, които са насочени към постигане на съответствие с нови изисквания или адресиране на пазарни потребности.

 

Има ли такса за участие в конкурса?

Не, участието в конкурса е безплатно и е отворено за всички заинтересовани лица, които попълнят правилно формата за участие на сайта на pwc.bg преди крайния срок.

Кога е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 септември 2023 г. до 23:59 ч. Кандидатури, изпратени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Кандидатурите ще бъдат представени за оценка на журито, съставено oт независими експерти в областта на ESG, финансовите пазари, науката, бизнеса и представител на медийния партньор на Конкурса. Информация относно членовете на журито ще бъде достъпна на уебсайта на Конкурса.

По какъв начин ще мога да използвам спечелената титла публично?

Победителите в конкурса имат право да използват (за промоционални цели) отличията „ESG Award в категория Стратегия“, „ESG Award в категория Иновации“, „ESG Award в категория Образование“, „Лидер в устойчивото развитие“ в продължение на 24 месеца от обявяването на резултатите от конкурса.

Кога ще бъдат обявени резултатите от конкурса?

Резултатите ще бъдат обявени на официална церемония, която ще се състои на 16 ноември 2023 г.

Победители

PwC България обяви победителите в конкурса си „ESG Awards 2023“ на официална церемония, провела се на 16 ноември 2023 г. Компанията раздаде 20 отличия на организации и личности със съществен принос към устойчивото развитие у нас. 

Близо 60 компании от 26 сектора се включиха в тазгодишното издание на конкурса. Те подадоха почти 100 кандидатури в четирите категории - Стратегия, Иновации, Образователна програма и Лидер в устойчивото развитие. Получените кандидатури са с 20% повече от 2022 г.

Списък с победителите:

 • Стратегия Климат - ПроКредит Банк
 • Специална награда Дигитално климатично решение - Ampeco
 • Стратегия Биоразнообразие - Електроразпределение Юг ЕАД
 • Специална награда Модел, основан на биоразнообразие - Bee Smart Technologies
 • Стратегия Кръгова икономика - Kaufland Bulgaria
 • Специална награда Кръгов бизнес модел - Ride Share Bulgaria
 • Стратегия Грижа за служителите - Lidl Bulgaria
 • Стратегия Ангажираност към заинтересованите страни - Фантастико
 • Стратегия Отговорно управление и вътрешни обучения - Пощенска банка
 • Специална награда Отговорно управление чрез приобщаване - Transpress
 • Иновация Индустриални технологии - ATAMIQ
 • Иновация Природосъобразно решение - Bee Smart Technologies
 • Иновация Кръгов модел - Аурубис България
 • Иновация Аерокосмически системи - EnduroSat
 • Образователна програма Бизнес асоциация - Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
 • Образователна програма Медии - bTV Media Group
 • Корпоративна образователна програма - ОББ
 • Корпоративен лидер в устойчивото развитие – Питър Рубен, ОББ
 • Предприемач в устойчивото развитие - Димитър Енчев, PostScriptum
 • Вдъхновител за устойчиво развитие - Сирма Желева, TexCycle

„Засиленият интерес към конкурса, нарастващият брой кандидатури и участието на все повече местни компании и старт-ъпи показват категорично, че ESG не е само поредната гореща тема, а дългосрочен и осъзнат ангажимент на българския бизнес. ЕSG вече касае не само лицата на ръководни позиции, а всички служители, заинтересовани страни и обществото“, коментира коментира Албена Маркова, съдружник „Консултантски услуги“ и ръководител на платформата за устойчивост на PwC в Централна и Източна Европа

ESG awards
ESG awards companies winners
ESG Awards Jury members for Bulgaria
ESG Awards Jury members for Bulgaria

Предишно издание на конкурса

Близо 70 компании от 22 икономически сектора се включиха в първото издание на конкурса. Те подадоха близо 80 кандидатури в четирите конкурсни категории - Стратегия, Иновации, Образователна програма и Лидер в устойчивото развитие. 

Наградите бяха връчени на официална церемония, провела се на 22 ноемвери 2022 г.

Повече за „ESG Awards 2022“ може да видите тук.

 


Организатор:

PwC logotype

Медиен партньор:

capital media logo

Партньори:

Green finance and energy centre
Sofia University

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи