По-интелигентен бизнес за по-устойчив свят

ESG (Опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление)

Работа в посока устойчиво бъдеще

ESG не е просто поредната мащабна инициатива. В основата на ESG стои промяната - на света и на Вашия бизнес. ESG означава постигане на устойчиви резултати в полза на околната среда и обществото. ESG означава отговорно управление на Вашия бизнес с цел постигане на дългосрочна устойчивост. Експертите на PwC - еколози, социолози, икономисти, стратези и технолози - са готови да Ви съдействат в процеса на преход към иновативни и устойчиви бизнес модели. Изграждаме доверие днес, за да осигурим стойностно бъдеще утре.

Организациите трябва да:

 

●       имат ясен план за действие, който всички служители да припознават;
●       изберат най-добрите си служители и да работят с най-новите технологии, за да осигурят перспектива, конкретика и бързо развитие на своя бизнес;
●       имат готовност да отговорят на най-големите предизвикателства и да променят приоритетите си при необходимост;
●       преодоляват рисковете и да създават нови възможности.

Стратегически план за действие 

Организациите не могат да продължават да пренебрегват последиците от изменението на климата в името на своите печалби, нито да неглижират социалното въздействие на своя бизнес. Време е да предприемат действия, за да превърнат намеренията си в план за успех.

ESG означава организациите да имат конкретен план, който засяга всички аспекти на бизнеса – от инвестиции до устойчиви иновации. 

 


Как разрешаваме най-големите предизвикателства по света?

Трансформация отвътре навън

Успехът вече не се измерва само с печалба, а с това до каква степен организациите са подготвени и могат да се адаптират в днешния динамичен свят. Необходими са постоянни иновации, за да вдъхновяваме и допринасяме за положителната промяна в бизнес общностите.

От нулеви нетни емисии до кръгова икономика, ESG е подход, който ни позволява да правим смели стъпки напред. PwC Ви предоставя неочаквана и динамична комбинация от експертиза и технологии, за да Ви съдейства за успешно реализиране на Вашата ESG стратегия. Ние ще Ви помогнем да осъществите необходимите промени (оперативни, вътрешно-фирмени, финансови), за да постигнете дългосрочна стойност.

Започнете трансформацията отвътре, за да може да направите качествена промяна и навън - за Вашите служители, клиенти и обществото, като цяло.

Разрешаваме бизнес казусите по печеливш за всички начин:

Прозрачност

Отговорност. Устойчивост. Разнообразие. Това са ключови определения за бизнеса днес. До каква степен обаче те са валидни за Вашата организация?

PwC предлага успешни подходи и интелигентни технологии, чрез които ESG  принципите да бъдат заложени във Вашата бизнес стратегия – от финанси и данъци, до човешки капитал и вериги на стойността. Само когато проактивно заявим и изпълняваме ангажимента си към всички заинтересованите страни, можем да постигнем истинска промяна с измерим успех.

Екипът ни може да Ви съдейства при структурирането на съответните данни, показатели и оповестявания, за да постигнете по-голяма прозрачност и да изградите доверие в бъдещите поколения. 

Вижте как работим за по-голяма прозрачност:

ESG Self assesment

ESG инструмент за самооценка

ESG инструментът за самооценка на PwC помага на компаниите да определят нивото си на зрялост спрямо различните аспекти на устойчивото развитие.

Инструментът съдържа 21 ключови въпроса, свързани с прилагането на ESG принципите. За всеки въпрос изберете твърдението, което най-точно отговаря на актуалната ситуация във Вашата организация. След попълване на въпросника ще получите информация за текущото ниво на организацията. Ще се радваме да обсъдим с Вас получения резултат, както и да поговорим за възможни стъпки за неговото подобряване.

Вижте повече тук ESG Self-Assessment

 

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги, PwC България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи