Конкурс „ESG Awards“


За конкурса

Отличието „ESG Award” се присъжда на организации,
които прилагат ефективна ESG стратегия, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие.

Отличието включва и специална категория „Лидер в устойчивото развитие” за личности, които инициират, следват и подкрепят отговорни бизнес практики.

ESG Награди

Кой може да участва?

В категории „Стратегия“, „Иновации“ и „Образователна програма“ могат да участват организации, опериращи на територията на Република България. 

В категория „Иновации“ могат да участват и стартъпи (start-ups).

В категория „Лидер в устойчивото развитие“ могат да участват само физически лица, свързани с ESG дейностите на организации, опериращи на територията на Република България.

 

 

 

ESG Награди

Защо да участвам?

Засилване на доверието към Вашата организация и нейната ESG стратегия

Покажете на клиенти, бизнес партньори и инвеститори, че се стремите към отговорно управлениe на Вашия бизнес. С отличието „ESG Award“ ще затвърдите своята дългосрочна цел – постигане на устойчиви резултати в полза на околната среда и обществото, като в същото време ще получите признание за вложените усилия и постигнатите резултати в ESG областта от Вашите управленски и работни екипи.

Победителите в отделните категории на конкурса „ESG Awards“ ще имат възможността да споделят детайли за ESG стратегията си, иновациите, образователните програми и други активности, свързани с устойчивостта, в специални материали, разработени и популяризирани от PwC България.

Обявяване на победителите

 

Победителите в конкурса „ESG Awards“ ще бъдат обявени както на официалната страница на Организатора (PwC), така и в каналите на официалния медиен партньор, който подкрепя конкурса – Капитал. По този начин ще имате възможност да представите пред по-широка аудитория своята стратегия, иновация, образователна програма или друга дейност, свързана с ESG.    

Категории

Отличието „ESG Award“ се присъжда в три основни категории: „Стратегия“, „Иновации“ и „Образователна програма“. Допълнителна награда ще бъде дадена в категория „Лидер в устойчивото развитие“. За разлика от другите категории, това отличие се присъжда само на физически лица. При подаване на такава кандидатура трябва да представите лицето и да опишете неговите постижения и дейности, свързани с устойчивото развитие, които оказват значително влияние върху опазването на околната среда и природните ресурси и са осъществени през последните две години. 

Членовете на журито имат право и да не изберат победител, ако получените кандидатури не покриват необходимите критерии.

 

Категории

В тази категория ще се разглеждат стратегии, насочени към подобряване на: собствените екологични резултати (чрез зелена трансформация, намаляване на въглеродния отпечатък, постигане на нетни нулеви емисии, внедряване на кръгови модели и т.н.); социалната и работната среда; прозрачността    на корпоративното управление. В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2022 или 2023 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Кандидатствайте тук

В тази категория журито оценява иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и
намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Членовете на журито ще оценяват продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на пазара през 2022 - 2023 г.    

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Кандидатствайте тук

Наградата в тази категория може да бъде присъдена на организация, която провежда образователна кампания, програма или инициатива с цел повишаване на информираността за ESG. Конкурсът обхваща програми, осъществени през последните две години или подготвени за реализация през
2022 - 2023 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Кандидатствайте тук

Специалната награда „Лидер в устойчивото развитие” се присъжда на физическо лице, осъществило най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото развитие в организацията, в която работи;
или е предложило и/или осъществило иновативно решение в областта на зелената трансформация. Специалната награда се присъжда като признание за индивидуални заслуги в подкрепа на
устойчивото развитие.

В тази категория отличието е само за физически лица.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

Кандидатствайте тук

Прегледайте въпросите от формулярите за кандидатстване:

{{filterContent.facetedTitle}}

Имате нужда от допълнителна информация? По-долу ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Къде мога да прочета въпросите за всяка категория?

Формулярите с въпросите за всяка категория може да прочетете, като кликнете на съответната категория:

• Стратегия
• Иновации
• Образователна програма
• Лидер в устойчивото развитие

Допълнително може да изтеглите всеки файл и да го разпечатате.

Къде мога да прочета правилата на конкурса?

Правилата на конкурса „ESG Awards“ можете да намерите тук.

 

Кога е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 юли 2022 г. до 23:59 ч. Кандидатури, изпратени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Кога ще бъдат обявени резултатите от Конкурса?

Резултатите ще бъдат обявени на официално събитие, което ще се състои през ноември 2022 г.

Мога ли да кандидатствам в повече от една категория?

 • Всички предприятия и организации, регистрирани в България, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ едновременно във всички три категории: Стратегия, Иновации и Образователна програма.
 • Асоциации, фондации и организации в обществена полза, чиято цел е да работят за устойчиво развитие, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ само в категория „Образователна програма“.
 • Физически лица могат да кандидатстват само в категория „Лидер в устойчивото развитие“

 

Какви стратегии, иновации и образователни програми ще бъдат разглеждани от журито?

Можете да подадете:

 • Стратегии за ESG насочени към подобряване на: собствените екологични резултати (чрез зелена трансформация, намаляване на въглеродния отпечатък, постигане на нетни нулеви емисии, внедряване на кръгови модели и т.н.); социалната и работната среда; прозрачността на корпоративното управление. В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години; или подготвени за внедряване през 2022 или 2023 г. 
 • Иновативни ESG решения, насочени към  устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, внедрени във Вашето предприятие/въведени на пазара през последните 2 години или подготвени за внедряване/пускане на пазара през 2022 или 2023г.          
 • Образователни кампании, програми или инициативи, които целят повишаване на информираността в областта на ESG, реализирани през последните 2 години или подготвени за осъществяване през 2022 или 2023 г.

 

Какво означава терминът „иновативен подход“?

Под „иновативен подход“ се разбира разработване на нови продукти, услуги, технологии или процеси, използвани или с възможност за прилагане в съответната бизнес дейност, които са насочени към постигане на съответствие с нови изисквания или адресиране на пазарни потребности.

 

Има ли такса за участие в конкурса?

Не, участието в конкурса е безплатно и е отворено за всички заинтересовани лица, които попълнят правилно формата за участие на сайта на pwc.bg преди крайния срок.

По какъв начин ще мога да използвам спечелената титла публично?

Победителите в конкурса имат право да използват (за промоционални цели) отличията „ESG Award в категория Стратегия“, „ESG Award в категория Иновации“, „ESG Award в категория Образование“, „Лидер в устойчивото развитие“ в продължение на 24 месеца от обявяването на резултатите от конкурса.

Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Кандидатурите ще бъдат представени за оценка на журито, съставено oт независими експерти в областта на ESG, финансовите пазари, науката, бизнеса и представител на медийния партньор на Конкурса. Информация относно членовете на журито ще бъде достъпна на уебсайта на Конкурса.

Къде мога да прочета политиката за поверителност?

Политиката за поверителност на конкурса „ESG Awards“ може да намерите тук. 

Победители

PwC България връчи наградите в първото издание на конкурса „ESG Awards“ на официална церемония, провела се на 22 ноември 2022 г. 

Близо 70 компании от 22 икономически сектора се включиха в първото издание на конкурса. Те подадоха близо 80 кандидатури в четирите конкурсни категории - Стратегия, Иновации, Образователна програма и Лидер в устойчивото развитие. 

Списък с победителите:

 • Стратегия в сектор Финансови услуги - United Bulgarian Bank
 • Стратегия в сектор Търговия на дребно и потребителски стоки - Lidl Bulgaria 
 • Стратегия в сектор Индустриално производство - Festo
 • Планирана стратегия в сектор Телекомуникации - Yettel Bulgaria
 • Game Changer Иновация - Nasekomo
 • Иновация Зелени технологии - MClimate
 • Стартъп Иновация - Zero Wave
 • Иновативен подход за зелена енергия - United Group B.V.
 • Образователна програма за външна аудитория - WWF Bulgaria
 • Корпоративна образователна програма - UniCredit Bulbank
 • Предприемач в устойчивото развитие - Олга Марсенак, Nasekomo
 • Вдъхновител за устойчиво развитие - Блажка Димитрова, Zero Wave
 • Корпоративен лидер в устойчивото развитие - Цветанка Минчева, UniCredit Bulbank

„Честито на победителите и поздравления на всички участници за вдъхновяващите резултати и ефективните ESG практики, които споделиха с нас. Интересът към конкурса и получените кандидатури показват недвусмислено, че българският бизнес осъзнава важността на ESG и своята отговорност“, коментира Албена Маркова, съдружник „Консултантски услуги“ за Югоизточна Европа в PwC и ръководител на проекта „ESG Awards“ за България.

ESG awards
ESG awards companies winners
ESG Awards Jury members for Bulgaria

Организатор:

PwC logotype

Медиен партньор:

capital media logo

Официален партньор:

green centre logo

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи