Проучване на PwC сред бизнес лидерите в България, част от 20-то ежегодно глобално проучване на PwC Технологиите, глобализацията и бизнес лидерите
Follow us on

Услуги

Услугите, които PwC България предоставя, са разделени в три основи направления. Всяко направление разполага с висококвалифицирани и опитни професионалисти, които помагат на нашите клиенти да се развиват, да управляват риска и да постигат желания растеж.

Контакти

PwC България

гр. София, п.к. 1000
бул. „Мария Луиза“ №9-11, ет. 8
Тел: 02 91 003
Факс: 02 98 03 228
Електронна поща: pwc.bulgaria@bg.pwc.com 

Our points of view

Bob Moritz, Senior Partner, PwC US

From risk resilience to resilient growth

Bob Moritz, Senior Partner, PwC US

Dennis Nally, Chairman, PricewaterhouseCoopers International

Addressing the talent challenge

Dennis Nally, Chairman, PricewaterhouseCoopers International

Silas Yang, Chairman, PwC Asia

Collaborating for shared success

Silas Yang, Chairman, PwC Asia

Ian Powell, Senior Partner, PwC UK

Building trusted relationships

Ian Powell, Senior Partner, PwC UK

Norbert Winkeljohann, Senior Partner, PwC Germany

Focusing for competitive success

Norbert Winkeljohann, Senior Partner, PwC Germany