МСФО 16 Лизинги

Новият стандарт, влизащ в сила от 1 януари 2019 г., със значителен ефект върху всички наематели

За новия стандарт

МСФО 16 е в сила от 1 януари 2019 г., със значителен ефект върху всички наематели (лизингополучатели по оперативен лизинг) и ограничен ефект върху наемодатели, както и лизингополучатели и лизингодатели с договор по финансов лизинг.
 

buildings skyscrapers

Как PwC България може да помогне? 

 • Анализ на текущата ситуация
  Първоначален анализ за това как стандартът ще Ви засегне.
 • Проектиране на пътна карта
  Управление на проекта с ясно дефиниране на етапите и планиране на плавен преход.
 • Счетоводни съвети
  Новият стандарт изисква задълбочено разбиране на приложимите насоки, експертно тълкувание и преценка. Нашият екип има нужната експертиза.
   
 • Събиране на данни и анализ
  Можем да помогнем в събирането на нужните данни. Имаме необходимите аналитични механизми за оценка на ефекта и взимане на решения.
 • Технически решения на PwC за МСФО 16
  Предлагаме наши собствени технологични решения, както и подпомагане в избора на други такива.

Регулярни месечни МСФО закуски в PwC България: 

Всеки месец през 2018 г. екипът за Счетоводни консултации на PwC България ще провежда работни закуски с:

• Фокус върху техническите промени спрямо сегашните изисквания на МСС 17 за наематели;
• Прагматични аспекти по внедряването;
• Технически решения за МСФО 16, разработени от PwC, както и други такива.

Закуските ще бъдат водени от експертния екип на PwC, специализиращ в МСФО 16:

• Георги Николов, Директор
• Савин Дянков, Мениджър

График на работните закуски и регистрация: 

За информация и регистрация за МСФО закуските, моля, пишете ни на e-mail: marketing-bg@bg.pwc.com или се свържете с нас на телефон: 02 91 003

Такса за участие в събитието: 50 евро

buildings skyscrapers in a big town

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник PwC Югоизточна Европа, Ръководител одит услуги, PwC България

Боряна Димова

Боряна Димова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи