Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

МСФО 16 Лизинги

Новият стандарт, влизащ в сила от 1 януари 2019 г., със значителен ефект върху всички наематели

За новия стандарт

МСФО 16 е в сила от 1 януари 2019 г., със значителен ефект върху всички наематели (лизингополучатели по оперативен лизинг) и ограничен ефект върху наемодатели, както и лизингополучатели и лизингодатели с договор по финансов лизинг.
 


Как PwC България може да помогне? 

 • Анализ на текущата ситуация
  Първоначален анализ за това как стандартът ще Ви засегне.
 • Проектиране на пътна карта
  Управление на проекта с ясно дефиниране на етапите и планиране на плавен преход.
 • Счетоводни съвети
  Новият стандарт изисква задълбочено разбиране на приложимите насоки, експертно тълкувание и преценка. Нашият екип има нужната експертиза.
   
 • Събиране на данни и анализ
  Можем да помогнем в събирането на нужните данни. Имаме необходимите аналитични механизми за оценка на ефекта и взимане на решения.
 • Технически решения на PwC за МСФО 16
  Предлагаме наши собствени технологични решения, както и подпомагане в избора на други такива.

Регулярни месечни МСФО закуски в PwC България: 

Всеки месец през 2018 г. екипът за Счетоводни консултации на PwC България ще провежда работни закуски с:

• Фокус върху техническите промени спрямо сегашните изисквания на МСС 17 за наематели;
• Прагматични аспекти по внедряването;
• Технически решения за МСФО 16, разработени от PwC, както и други такива.

Закуските ще бъдат водени от експертния екип на PwC, специализиращ в МСФО 16:

• Георги Николов, Директор
• Савин Дянков, Мениджър

График на работните закуски и регистрация: 

За информация и регистрация за МСФО закуските, моля, пишете ни на e-mail: marketing-bg@bg.pwc.com или се свържете с нас на телефон: 02 91 003

Такса за участие в събитието: 50 евро


Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги

Следвайте ни в социалните мрежи