Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Форензик услуги

Създаване на увереност и яснота
Предотвратяване, реагиране и отстраняване на широк спектър от бизнес заплахи, рискове и сложни проблеми

 

Основните ни услуги включват:

Съответствие и регулация

Ние можем да Ви съдействаме да разработите и/или да проверим ефективността на Вашите налични програми/правила за съответствие. Разполагаме с екип от опитни специалисти с практически опит в подобни програми, при случаи на несъответствие и прилагане на решения, свързани със съответни разпоредби като:

 • Закон за чуждестранните корупционни практики (FCPA), FATCA и Закона за подкуп на Обединеното кралство
 • Кодекси за корпоративно управление и кодекси за поведение

Предотвратяване на измами

Клиентите трябва да се борят с вътрешни и външни заплахи от измами. Ние можем да Ви съдействаме както преди те да се появят, така и след като те станат факт. Работата на нашия екип е насочена към свеждане до минимум на загуби и потенциални щети за репутацията на Вашата организация.

Ние съдействаме за:

 • Оценка на рисковете от измами и икономически престъпления като част от управлението на риска
 • Преглед на процесите за управление на риска от измами и на това, дали вътрешният контрол ефективно покрива рисковете от измами
 • Преглед, проектиране и прилагане на програми за борба с измамите

Корпоративни проверки и проучвания

Подценяването на рисковете от трети страни може значително да повлияе на репутацията и финансовото състояние на предприемачите и бизнеса. Ние помагаме на клиентите в управлението на регулаторни рискове и рискове за репутация, преследване на стратегически възможности с по-голяма увереност и налагане на правни претенции.

Може да Ви съдействаме при:

 • Дю дилиджънс за трети страни (проучвания на лица и компании)
 • Дю дилиджънс преди сделка

 

Разследвания

Готови сме да съдействаме на клиентите за предотвратяване, разкриване, разследване и отстраняване на измами, финансови престъпления и други нередности, включително присвояване на активи, подкупи и нарушения на етиката. 

На клиенти, изправени пред твърдения за измама, корупция и конфликт на интереси, ние предоставяме следните услуги:

 • Разследвания за корпоративни измами от името на акционери, ръководства, адвокати, собственици на лицензи и др.
 • Разследване на твърдения, свързани с корупция, счетоводни нередности и присвояване на активи
 • Оценка на доказателства за потенциални претенции за загуби
 • Идентифициране на слабостите на вътрешния контрол и / или съдебно-медицинска подкрепа на екипите за вътрешен одит

 

Свържете се с нас

Юлиян Михов

Юлиян Михов

Директор Бизнес развитие Югоизточна Европа и Ръководител Форензик услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи