Кога и как споделяме личните данни и местата за обработването им

Ще споделяме лични данни с други само когато имаме законно право да го направим. Когато споделяме данни с други, въвеждаме договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим данните и да спазим нашите стандарти за защита на данните, поверителност и сигурност.

Ние сме част от глобална мрежа от фирми и заедно с други доставчици на професионални услуги, използваме трети лица, намиращи се в други държави, за да ни помагат да управляваме нашия бизнес. Съответно личните данни могат да бъдат прехвърляни извън страните, където се намираме ние и нашите клиенти.

По отношение на личните данни, регулирани от законодателството на ЕС, моля, имайте предвид, че: трансграничните трансфери могат да включват държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и държави, които нямат закони, предоставящи специфична защита на личните данни. Ние предприехме стъпки, за да гарантираме, че всички лични данни имат  необходимата защита и че всички трансфери на лични данни извън ЕИП се извършват законно. Когато прехвърляме лични данни извън ЕИП в държава, която не е определена от Европейската комисия като осигуряваща адекватно ниво на защита на личните данни, трансферите ще се осъществяват в съответствие със споразумение, следващо изискванията на ЕС за трансфер на лични данни извън ЕИП - като например одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Тези клаузи може да прочетете тук.

Личните данни, съхранявани от нас,  могат да бъдат прехвърлени на:

● Други фирми, част от мрежата на PwC

За подробности относно местоположението на фирмите, част на мрежата на PwC, моля, кликнете тук. Можем да споделяме лични данни с други фирми, част от нашата мрежа, когато това е необходимо за административни цели и за да предоставяме професионални услуги на нашите клиенти (например, когато предоставяме услуги, включващи консултации от други фирми, част от мрежата ни, в различни територии). Нашите бизнес контакти са видими и се използват от служители и подизпълнители на PwC фирми от мрежата, за да могат да научат повече за контакт, клиент или възможност, от която са заинтересовани (моля, вижте раздела „Бизнес контакти“ от това изявление за поверителност за повече информация относно обработването на този вид данни).

● Трети лица/организации, които ни предоставят приложения/ функционалностти, ИТ услуги или услуги, свързани с обработването на данни

● Използваме трети лица, които да ни съдействат, за да предоставяме услугите си и при предоставянето и управлението на вътрешните ни
ИТ системи. Например, доставчици на информационни технологии, доставчици на облачни услуги,
управление на идентичността, хостинг и управление на уебсайтове, анализ на данни, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение. Сървърите, които захранват и улесняват тази облачна инфраструктура, се намират в защитени центрове за данни по света и личните данни могат да се съхраняват във всеки от тях;

● Трети лица/организации, които ни помагат при предоставянето на стоки, услуги или информация по друг начин;

● Одитори и други професионални съветници;

● Правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети лица, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство;

● Понякога може да получаваме молби от трети лица, които имат право да получат информация за лични данни, като например да проверят дали спазваме приложимите закони и разпоредби, да разследват предполагаемо престъпление, да установяват, да упражнят или да защитят законни права. Ние ще изпълняваме искания за предоставяне на лични данни само когато имаме разрешение да го направим в съответствие с приложимите закони.

Може да разгледате списъка с ключовите ни подпроцесори тук

Следвайте ни в социалните мрежи