Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Бизнес контакти

Събиране на лични данни

PwC обработва лични данни на контакти (съществуващи и потенциални клиенти на PwC и/или физически лица, свързани с тях), използвайки системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (Salesforce).

Събирането на лични данни на контакти и добавянето на тези лични данни към Salesforce се инициира от потребител на PwC и включва име, име на работодател, име на контакт, телефон, имейл и други бизнес детайли. Също така, Salesforce може да събира данни от системите на PwC за имейли (име на подател, име на получател, дата и час) и за календар (име на организатора, име на участник, дата и час на събитието) - относно взаимодействието между потребители на PwC и контакти или трети лица.

Използване на лични данни

Личните данни, свързани с бизнес контакти, могат да бъдат видими и използвани от потребители на PwC, за да научат повече за акаунт, клиент или възможност, от която са заинтересовани, и могат да бъдат използвани за следните цели:

● Развитие на нашия бизнес и услуги

● Предоставяне на информация за нас и нашите услуги

● Предоставяне на личните Ви данни на служителите на PwC за извършване на услуги и предлагане на нови услуги

● Идентифициране на клиенти със сходни нужди

● Извършване на анализи, като напр. тенденции на пазара, идентифициране на заинтересовани страни или възможности за продажби

Също така, Salesforce използва алгоритъм за оценка на силата на взаимодействие между потребител на PwC и даден контакт. Оценката се основава главно на честотата на взаимодействие, продължителността, скоростта и времето за реакция.

Законово основание за обработване на лични данни

Ние обработваме личните данни на бизнес контактите ни въз основа на законния ни интерес или съгласие, когато има задължително изискване физическото лице да изрази такова. Заинтересовани сме да рекламираме услугите си и да предоставяме информация, която смятаме, че би била в интерес на получателите.

Съхранение на данни

Личните данни ще се съхраняват в Salesforce, докогато това е необходимо за целите, посочени по-горе (например, докато имаме или докато трябва да съхраним запис на връзка с бизнес контакт). 

Следвайте ни в социалните мрежи