Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Европейски съвет за иновации (ЕСИ)

Европейският съвет по иновации (ЕСИ) има за цел да идентифицира и подкрепи новаторски и високоперспективни технологии и иновации, които имат потенциала да променят качествено пазара и да ускорят прехода към по-устойчива икономика. В стратегическата му рамка са обхванати всички етапи от реализацията на дадена технология, продукт, услуга или модел – от научно-изследователска и развойна дейност през валидация и демонстрация в подходяща среда до мерки за успешно стъпване на пазара, комерсиализация и постигане на пълномащабност.

Финансовата подкрепа се предоставя чрез 3 основни, взаимносвързани и взаимнодопълняеми инструмента: 

  • EIC Accelerator - доусъвършенстване и пазарна реализация на новаторски и високопотенциални технологични решения
  • EIC Pathfinder - научни изследвания в начална фаза
  • EIC Transition - капитализиране на постигнатите научни резултати и превръщането им във възможности за иновации

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Директор, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи