Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Одит от ново поколение, сега

Перфектната комбинация от професионалисти + напреднали технологии

PwC променя представата за одит

Нашите технологично базирани одит услуги са перфектната комбинация от експерти и напреднали технологии. Осигуряваме изключително качество, спестяваме ценно време и предоставяме по-задълбочена информация и анализи.

Технологичната промяна се осъществява заедно с Вас и Вашия екип. Ние Ви превеждаме през процеса и идентифицираме области, подходящи за иновиране, след което се уверяваме, че преходът протича гладко и с подходящо темпо. Заедно адаптираме Вашите процеси, контроли, структурите и системите за корпоративно управление. Вярваме, че това е единственият начин за извличане, анализ и правилно използване на необходимите данни за ефективен одит.

Playback of this video is not currently available

Одит от ново поколение, сега

s s

Какво означават за Вас?

Експертиза

Одит и дигитален „IQ“, обединени, за да предоставят услуги с изключително качество.
Експертите на PwC притежават както забележителни одит умения, така и необходимите дигитални компетенции. От оценката на рисковете до разрешаването на важните одиторски въпроси, екипът на PwC ще направлява одитния процес, водейки се от непрекъснат стремеж за качество и обективност и съобразявайки се с гледната точка на Вашия екип, акционери и инвеститори. Така може да разчитате на експертните умения на нашите одитори в съчетание с високите технологии - за ефективни и персонализирани одит услуги. 

Прецизност

Високо качество, прецизно съставен одит план, тестове с насочена извадка. Подобно на Вашата бизнес стратегия, нашият процес за оценка на одит рисковете не е стандартен.
Ние използваме широк набор от одит инструменти и технологии за визуализация на данни. По този начин изучаваме в детайли Вашата индустрия и бизнес, разглеждаме и анализираме данните, за да можем да определим с по-голяма точност къде се крият рисковете. Чрез автоматично прехвърляне на Вашите данни ние можем да анализираме по-ефективно, да оценим риска, да забележим несъответствия и да изберем най-подходящите одит тестове. Така Вие може да сте изцяло сигурни, че одит процедурите са прецизно подбрани и тестовете са с оптимални извадки.

Прозрачност

Глобален поглед, в реално време, както никога досега. Oдитът може да разкрие неочаквани проблемни области, които да засегнат десетки различни екипи – както от Ваша, така и от наша страна. Приложенията за съвместна работа улесняват процеса, като автоматично набелязват и проследяват проблемните области, идентифицирани чрез одита, с цел да им обърнем непосредствено внимание и разрешим бързо заедно.
Този подход е още по-ефективен поради нашия изпитан във времето вътрешен процес за разрешаване на проблемни области. По този начин можете да следите в реално време статуса на одита, навсякъде и по всяко време.

Ефективност

По-кратка подготовка на данни, по-малко неточности, повече спестено време. Кажете “Довиждане” на заявките по имейл, сложната координация и търсене на подходящите контакти. Ние разпределяме работата си през цялата година, така че одит сезонът е по-спокоен и лесен за планиране. Нещо повече, в нашите центрове за върхови постижения (Centers of Excellence) работят специалисти, които се фокусират върху една единствена област в одита, използват автоматизация и стандартизация, за да могат да поемат по-голям обем от работа през цялата година. Работейки заедно, ние можем да завършим голяма част от одита по-рано, намалявайки кризисните ситуации, изникващи в последния момент, и осигурявайки навременно разрешаване на проблемите. Така Вашите служителите не са толкова ангажирани с подготовката и имат повече време за същинските си бизнес задължения.

Персонализация

Автоматизирани решения, създадени от нашия екип, специално за Вашия одит проект. Реалните иновации са наистина възможни заради ангажимента ни за изграждане на работна сила с дигитални умения - професионалисти, които са квалифицирани и използват най-новите технологии за посрещане на предизвикателствата в одита. От ботове до автоматизирани работни процеси, инструментите, създадени специално за Вашия одит, до голяма степен ще намалят натовареността и риска от грешки. Независимо дали използвате водещи ERP платформи или персонализирани системи, ние ще разберем къде „малките“ автоматизирани решения могат да са максимално полезни и да съкратят необходимото време за одита.

Проницателен

Задълбочено познаване на Вашия бизнес в резултат на одита. Благодарение на дигитализирането на някои процеси, спестяваме време и даваме възможност на нашия одит екип, подкрепен от специалисти в областта на финансите, киберсигурността и други области, да се фокусира и проучва по-задълбочено важните одит въпроси. Така Ви предоставяме по-цялостен анализ, по-интелигентен подход за откриване на несъответствия и проследяване на трендове, свързани с одита. Те идват при Вас визуализирани по начин, който Ви позволява да видите бизнеса си от нов ъгъл. Така Ви предоставяме одит услуги, съобразени с Вашия бизнес и даващи по-различен поглед върху него.

Как ги използваме?

Halo – нашето приложение за анализ на данни

„Halo“, нашето приложение за одит на данни, обработва огромни масиви от данни, разглеждайки цели популации, за да прецизира оценката на риска, анализа и тестовете и разкрие нови възможности за по-задълбочено разбиране на бизнеса. Halo е приложение, разработено с цел да отговори на нуждите на компании от различни индустрии.
Halo ни позволява да правим по-задълбочени оценки на риска, да визуализираме трендове и да погледнем на бизнеса Ви от друг ъгъл.

 

Aura – тук извършваме и документираме ключови одит процедури

Използваме нашата облак-базирана платформа Aura при всеки одит на PwC по целия свят. Aura e нашата одиторска система (ERP), в която съставяме и изпълняваме нашия одит план, съобразен с бизнеса на нашите клиенти.
Aura ни дава възможност да адресираме рисковете, да си сътрудничим безпроблемно и да опознаем Вашите бизнес процеси. Aura допринася за постигането на високото качество и последователността в одит подхода ни.

Connect – нашето приложение за ефективно сътрудничество между клиентите и екипа

Чрез Connect нашите клиенти и одит екипи могат да поддържат връзка по всяко време, както и да следят статуса в реално време – дори и през мобилните си телефони. Приложението обединява на едно място информацията, нужна за извършването на одита.
Connect проследява обмена на информация в реално време, включително на мобилни устройства и по начин видим за всички участници в процеса.

Заявете одит услуги от ново поколение, сега

Доверие. Качество. Иновации.
Какво общо имат помежду си?
Всичко.

Необходимо е да имаме доверие на технологиите, които целят да направят работата ни по-ефективна, както и на хората, които ги използват. Ето защо се сблъскваме с дигитални предизвикателства.
PwC преосмисля одита, залагайки едновременно на автоматизация и ценен експертен опит, за да може да Ви предостави революционното “преживяване”. Това е одитът от ново поколение, в сегашно време.

 

 

Контакти:

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги, PwC България

Email

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Email

Следвайте ни в социалните мрежи