Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Посетители на нашия уебсайт

Посетителите на нашите уебсайтове обикновено контролират личните данни, които споделят с нас. Автоматично можем да „прихванем“ ограничени лични данни чрез използването на „бисквитки“ на нашия уебсайт. Моля, вижте секцията „Бисквитки“ по-долу за повече информация.

От посетители на уебсайта можем да получим лични данни като име, длъжност, фирмен адрес, имейл адрес и телефонни и факс номера (например когато дадено лице се абонира за наши нюзлетъри).

Посетителите могат също така да ни изпратят имейл чрез уебсайта. Тези съобщения ще съдържат екранното име и имейл адреса на потребителя, както и всяка допълнителна информация, която той пожелае да включи в съобщението.

При използването на уебсайтовете ни, моля да не предоставяте чувствителна информация (като раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, физическо или психическо здраве, генетични данни, биометрични данни, сексуален живот или сексуална ориентация и свидетелства  за съдимост); ако изберете да ни предоставяте поверителна информация по каквато и да е причина, това означава, че Вие изрично се съгласявате да събираме и използваме тази информация по начините, описани в тази декларация за поверителност, или както е описано при оповестяването на тази информация.

Бисквитки

Използваме малки текстови файлове, наречени „бисквитки“, които се инсталират на Вашия твърд диск, за да помогнат за по-персонализирано и полезно сърфиране и показване на съдържание, което е по-вероятно да бъде подходящо и интересно за Вас. Използването на „бисквитки“ вече е стандартна оперативна процедура за повечето уебсайтове. Все пак, ако използването на „бисквитки“ не Ви допада, повечето браузъри сега позволяват на потребителите да се откажат от получаването им. За да се регистрирате на нашия уебсайт, трябва да приемете „бисквитки“. Ако деактивирате „бисквитки“, някои от функционалностите в уебсайта могат да бъдат нарушени. След като приключите с посещението в нашия уебсайт, ако желаете, може да изтриете „бисквитките“ от Вашата система. 

Можете да намерите повече подробности относно използването на „бисквитките“ в страницата „Политика за бисквитките“.

Използване на лични данни

Когато посетител ни предоставя лични данни, ние ги използваме за целите, за които са ни предоставени, както е посочено в момента на събиране на данните (или очевидно от контекста на събирането). Обикновено личните данни се събират при:

● регистрация за определени категории в сайта;

● абониране за новини;

● запитвания за допълнителна информация;

● разпространяване на поисканите материали;

● изпращане на автобиография;

● наблюдаването и осигуряване на спазването на нашите Общи условия за използване на уебсайта;

● администриране и управление на уебсайта, включително потвърждаване и удостоверяване на самоличността и предотвратяване на неоторизиран достъп до категориите с ограничен достъп, висококачествено съдържание или други услуги, ограничени до регистрирани потребители; и

● обобщени данни за анализи и подобрения на уебсайтове.

Може да използваме данните Ви, за да предоставяме информация за бизнеса ни, за услуги и събития, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас. Не използваме тези данни само в случаите когато сме помолени да не го правим. Ако в последствие потребител реши да се отпише от мейлинг лист или други регистрации, ние ще предоставим указания на съответната уеб страница, в нашата комуникация с физическото лице или той може да се свърже с нас по имейл на bg_privacy@pwc.com.

Уебсайтовете ни не събират лични данни за  разпространение или продажба на външни лица за потребителски маркетингови цели и не изпращат съобщения от името на трети лица. В случай, че такава информация може да бъде споделена с трета страна, която не е част от мрежата от дружества PwC, потребителят ще бъде помолен предварително за съгласието си.

Законово основание за обработване

Обработваме лични данни на посетители на уебсайта ни, като се основаваме на законния ни интерес да осъществяваме нашата дейност на пазара или съгласието, ако субектът на лични данни е бил помолен да изрази такова. Например, ако искаме да сме сигурни, че маркетингът ни е подходящ за конретни лица, може да обработим личните данни, за да изпратим подходяща за тях комуникация.

Съхранение на данни

Личните данни, които са събрани чрез нашия уебсайт, биват запазвани за толкова дълго, колкото е необходимо за целта (напр. докато имаме взаимоотношения с конкретното лице). 

Следвайте ни в социалните мрежи