Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Правата на физическите лица и как да ги упражнявате

Физическите лица имат определени права върху личните си данни. Администраторите на данни са отговорни за изпълнението на тези права. Когато решаваме как и защо се обработват лични данни, ние сме администратор на данни. По-долу включваме допълнителна информация за правата, които лицата имат, и как могат да ги упражняват.

Достъп до лични данни

Имате право на достъп до лични данни, съхранявани от нас, като администратор на данни. Това право може да бъде упражнено чрез изпращане на и-мейл на bg_privacy@pwc.com или чрез използване на специален формуляр, достъпен тук.

Изменение на личните данни

За да актуализирате предоставените ни лични данни, можете да ни изпратите имейл на bg_privacy@pwc.com; или ако е подходящо, да се свържете с нас чрез съответната страница за регистрация или да промените личните данни, съдържащи се в съответните приложения, чрез които сте се регистрирали.

Когато е практически възможно и след като бъдем информирани, че част от обработваните от нас лични данни вече не са коректни, ние ще направим промени (където е уместно) въз основа на актуализираната Ви информация.

Оттегляне на съгласието

Когато обработваме лични данни въз основа на съгласие, физическите лица имат право да оттеглят съгласието си по всяко време. По принцип не обработваме лични данни въз основа на съгласие (тъй като обикновено можем да разчитаме на друго законово основание). За да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, моля, изпратете ни имейл на bg_marketing@pwc.com или. За да Ви изключим от маркетинг мейлинг листа ни, моля, кликнете върху връзката за отписване в съответния имейл, получен от нас.

Право да ограничите или да възразите срещу обработването на лични данни

Имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на личната Ви информация по всяко време, на разумни основания, свързани с конкретна ситуация, освен ако обработването не се изисква от закона.

В такъв случай вече няма да обработваме или ограничаваме обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Други права на субекти на данни

Тази Декларация за прозрачност има за цел да предостави информация за това какви лични данни събираме за Вас и как се използват. Освен правото на достъп, изменение и ограничение или възражение за обработване, споменати по-горе, физическите лица могат да имат и други права по отношение на личните данни, които обработваме, като например правото на изтриване/заличаване и правото на преносимост на данните.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете имейл на bg_privacy@pwc.com.

Оплаквания

Надяваме се, че никога няма да Ви се наложи, но ако все пак имате нужда да се оплачете от използването на лични данни, моля, изпратете имейл с жалбата си на bg_privacy@pwc.com. Ще разгледаме и ще отговорим на всички оплаквания, които получаваме.

Имате право да подадете жалба и до Комисия за защита на личните данни. За допълнителна информация относно Вашите права и подаването на оплакване в Комисия за защита на личните данни моля, вижте официалния й сайт.

 

Следвайте ни в социалните мрежи