Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Корпоративна отговорност

В PwC целим да изградим доверие в обществото и да разрешаваме важни проблеми. Именно заради това участваме активно в дискусии и инициативи за отговорни бизнес практики, които създават положителната промяна в света. За да допринесем за нея, ежедневно използваме различни похвати, свързани с корпоративната отговорност – както в бизнеса, така и в съвместната ни работа с нашите колеги. Ние помагаме на организациите по целия свят да подобрят собствените си програми за корпоративна отговорност чрез разнообразните услуги, които предоставяме. Например:

• Управляваме въздействието на нашата компания, но също така сме уникално позиционирани като мрежа от фирми за професионални услуги и подпомагаме интегрирането и насърчаването на промяната по въпроси за КО, за да постигнем максимален ефект;
• Проверяваме, консултираме и трансформираме хиляди фирми от цял свят всяка година;
• Предлагаме услуги, които повишават доверието и прозрачността между правителството, бизнеса и обществото;
• Допринасяме за развитието на стандартите, които стоят в основата на финансовите системи и индустрии;
• Чрез практиката ни „Устойчивост и промяна на климата“ разработваме нови начини за измерване на екологичните, социалните и икономическите въздействия, както и други услуги.

Целите ни обаче са много по-високи. Чрез собствената си програма за корпоративна отговорност можем да бъдем част от решението на глобалните предизвикателства по два начина. Определяме стратегическото си намерение като:

Катализатор за промяна - използваме нашите умения, позиции и контакти, за да работим с другите и да ги мотивираме да действат, за да допринесат за промяната и да имат трайно положително въздействие върху света около нас;

Отговорни действия – споделяме вижданията си по съществени бизнес въпроси, които са от основно значение за нашия бизнес - от качеството на нашите услуги и приобщаването на служителите до ангажимента ни към общностите и екологичния отпечатък.

Тези цели са в основата на глобалната стратегия на PwC за Корпоративна отговорност. Стратегията ни е съобразена със спецификите ни като мрежа от фирми за професионални услуги. За да съгласуваме и структурираме дейностите ни в областта на КО, ние се фокусираме върху четири области, в които служителите ни по света „играят“ своята важна роля: отговорен бизнес, разнообразие и приобщаване, ангажиране на общността и опазване на околната среда.

Свържете се с нас

Следвайте ни в социалните мрежи