Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Има ли нещо, което Ви притеснява и бихте искали да споделите? Свържете се с нас

В PwC вярваме в създаването на приобщаваща среда, където служителите са свободни да бъдат себе си, в безопасни условия, които помагат да създадем корпоративна култура, в която всеки се чувства комфортно да споделя своите идеи и предизвикателства открито. 

Тези ценности са от основно значение за определяне на това кои сме ние и как работим и ни помагат да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти. Ето защо даването на гласност и споделянето на опасения са важна част от това какви сме като бизнес организация.

Конфиденциалната телефонна линия за помощ и нашият уебсайт - „Speak up“ са на разположение на всеки съдружник или служител, който наблюдава случай на неподходящо или неетично бизнес поведение, който не може да бъде разрешен на местно ниво или при който стандартните консултативни процеси не са подходящи. В допълнение, трети страни, които имат опасения относно Кодекса или поведението на съдружник или служител от PwC, също могат да използват линията или уебсайта.

Може да използвате телефонната линия и уебсайта дори когато имате само въпроси или нужда от съвет относно даването на гласност и съобщаването на притеснителни случаи и поведение.

Кодексът на поведение на PwC насърчава съдружниците и служителите да дават гласност и споделят, когато се окажат в ситуация или усетят поведение, които им се струват неправилни и неетични. Съдружниците, служителите и третите страни имат отговорност да съобщават и изразяват опасения добросъвестно, по честен и уважителен начин. Ние се ангажираме да се справим отговорно, открито и професионално с всички реални опасения, породени от възможни злоупотреби, и да осигурим защита от всякаква форма на отмъщение.

За повече информация и контакти на телефонната линия, моля, кликнете тук.

Свържете се с нас

Следвайте ни в социалните мрежи