Най-важният урок


Ти си студент или докторант в педагогическа специалност и искаш да се развиваш успешно в образователната сфера?

PwC може да те подкрепи с едногодишна стипендия от 6000 лв. и стаж в училище.  

#НайВажниятУрок 

happy male and female students at a school hallway

Накратко 

Кампанията "Най важният урок. Послание към бъдещите ми ученици" на PwC ще подкрепи български студенти и докторанти - бъдещи учители, които вярват, че това е тяхното призвание и мечтаят да се развиват успешно в тази сфера у нас.

PwC ще награди 11 студенти и докторанти с:

 • едногодишна стипендия на стойност 6000 лв.
 • едномесечен стаж в училище

Условия

Кандидатствай, ако си:

 • български гражданин, записан в български или чуждестранен университет
 • студент или докторант, изучаващ педагогическа специалност или програма за придобиване на педагогическа правоспособност
 • лице, обучаващо се за придобиване на педагогическа правоспособност

Как да участваш?

Изпрати ни:

 • Есе на тема "Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици"
 • Актуално свое CV 

Разкажи ни кой е най-важният урок, който би искал да преподадеш на своите бъдещи ученици и какво би искал да ги научиш.

 

Срокове:

Кандидатстване с есета: до 17 март 2019

Подбор на база изпратените есета и интервюта със селектираните кандидати: от 18 март 2019 до 3 април 2019

Обявяване на победителите: до 3 април 2019

 


За кампанията

PwC е водеща консултантска компания и работодател с над 169-годишна история. Ние вярваме в силата на знанието. В амбициозните и можещи български студенти. В успешното им развитие у нас.

В PwC ценим и подкрепяме българските учители – тези, които дават знание, вдъхновяват и преподават важните уроци. За да ги мотивираме да се развиват успешно в образователната сфера у нас, тази година организираме кампанията "Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици".

Чрез проекта ще подкрепим 11 български студенти и докторанти със стипендия в размер на 6000 лв. и перспективен стаж в училище.

"Най-важният урок" е продължение на миналогодишната ни кампания "Твоите 25 причини да избереш България", a средствата за стипендиите бяха набрани чрез благотворителния търг "Подай ръка". Конкурсът се организира под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и с подкрепата на Министерството на образованието и науката.


Звездни посланици на кампанията

Любимите звезди и изявени обществени личности на България подкрепят "Най-важният урок" и бъдещите български учители:

 • Васил Василев - Зуека
 • Веси Бонева
 • Деян Донков

 

 • Ива Дойчинова
 • Ивайло Захариев
 • Магърдич Халваджиян
 • Михаела Филева 
 • Радина Кърджилова
 • Силвия Петкова
 • Стефания Колева

Звездни послания за #НайВажниятУрок

Playback of this video is not currently available

Михаела Филева: Най-важното, което научих в училище

Михаела Филева: Най-важното, което научих в училище 

Playback of this video is not currently available

Веси Бонева: Свободата да развиеш таланта си е

Веси Бонева: Свободата да развиеш таланта си е #НайВажниятУрок

Playback of this video is not currently available

Силвия Петкова: Най-важният урок е за истината,

Силвия Петкова: Най-важният урок е за свободата, отговорността и уважението

Playback of this video is not currently available

Маги Халваджиян: Постоянството е най-важното, за да успееш

Магърдич Халваджиян: Постоянството е най-важно, за да успееш 

Playback of this video is not currently available

Деян Донков: Старайте да бъдете неповторими

Деян Донков: Старайте се да бъдете неповторими

Playback of this video is not currently available

Ива Дойчинова: Да си учител е изключителна мисия

Ива Дойчинова: Да си учител е изключителна мисия

Playback of this video is not currently available

Васил Василев-Зуека: Педагозите са най-важната професия

Васил Василев-Зуека: Педагозите са най-важната професия 

Playback of this video is not currently available

Стефания Колева: Поставяйте си предизвикателства

Стефания Колева: Поставяйте си предизвикателства

Playback of this video is not currently available

Радина Кърджилова: Амбицията трябва да е умерена

Радина Кърджилова: Амбицията трябва да е умерена


Жури

Галя Прокопиева – изпълнителен директор, Капитал

Геновева Радева – продуцент и водещ в Дирекция „Информация”, БНТ

Георги Минев – изпълнителен директор на Web Media Group, главен редактор на money.bg 

д-р Ивана Радонова – държавен експерт, дирекция „Висше образование”, МОН

Ива Дойчинова – журналист и радио водещ, зам.-главен редактор на сутрешните предавания на програма „Христо Ботев”

Максим Майер – редакционен директор, сп. Мениджър

Надежда Узунова – журналист и ТВ водещ, Нова телевизия


Победители

Анелия Фернандес - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Педагогика, от София     

Борислав Любомиров - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от Перник

Васил Лозанов - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Философия за средните училища, от София

Вяра Алексиева - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от Бургас

Елица Гигова - ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Методика на обучението по изобразително изкуство, от Смолян

Ивайло Тихолов - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност История, от Разград             

Илия Димитров - ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология, от Пловдив

Камелия Делионова - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика), от Монтана

Марина Викторова - СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Специална педагогика - Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения, от Лом

Надежда Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология, от Русе

Радостина Гавазка - ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност Начална училищна педагогика с чужд език, от Дупница


Медийни партньори

Общи условия на кампанията „Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици“ на PwC България


Често задавани въпроси

1. Мога ли да участвам в конкурса?

Можеш да вземеш участие в конкурса, ако си български гражданин, без ограничение на възрастта, който е записан в българско или чуждестранно висше училище, и отговаряш на едно от следните условия:

- ти си студент (за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“, „бакалавър“ или „магистър“), обучаващ се в специалност от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“ или в програма за придобиване на педагогическа правоспособност;

- ти си докторант в програма от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието”;

- ти си лице, обучаващо се за придобиване на педагогическа правоспособност.

2. Как да участвам в конкурса?

За да участваш в конкурса, трябва да направиш валидна регистрация в уеб платформата на адрес www.pwc.bg/lesson, като изпратиш есе на тема „Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици“ и актуално CV.

3. Какъв е срокът за кандидатстване?

Кандидатстването в кампанията стартира на 01.02.2019 г. и приключва в 23:59 ч. на 17.03.2019 г.

4. Какво да включа в есето си?

В есето кандидатът може да включи гледната си точка по някоя от следните теми: учебна програма, изучавани предмети, училищна обстановка и среда, иновативни подходи в обучението, отношение, качества и умения на преподавателите.

Текстът може да е посветен и на житейски опит, съвет или напътствие към бъдещите ученици на кандидата.

Точките по-горе имат препоръчителен характер и съдържат насоки, около които участникът да разгърне своите разсъждения, но нямат задължителен характер и темите не се изчерпват с тях.

5. Какъв формат да е есето?

Есето трябва да бъде изпратено като word документ.

6. Колко да е дълго есето?

Есето трябва да е текст на български език с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници и според изискванията на БДС (брой думи):

 • формат А4 (210х297 мм);

 • полета горе, долу и дясно - 2 см., и ляво - 3,5 см.;

 • 1800 знака - 30 реда х 60 знака;

 • шрифт - Times New Roman;

 • размер на шрифта (Font size) - 14 пункта за всяка страница;

 • разредка (Line Spacing) – 1,5.

7. Каква автобиография да изпратя?

Няма ограничение за формата, съдържанието и езикa на подаваната автобиография.

8. Как да разбера, че съм подал успешно кандидатурата си?

След подаване на успешна кандидатура, всеки кандидат трябва да види екран със следния текст:

We welcome your comments

Your request / feedback has been routed to the appropriate person. Should you need to reference this in the future we have assigned it the reference number PWC1159806018257.

Thank you for your comments / suggestions.


След подаване на кандидатурата, всеки участник ще получи подобен референтен номер, чрез който при нужда може да бъде проследена кандидатурата му. Единствено цифрите ще бъдат различни и уникални за всеки подал кандидатурата си.

9. Кога ще станат ясни резултатите?

Победителите в кампанията ще станат ясни до 5 април 2019 г. Имената им ще бъдат обявени във Facebook страницата на PwC България, както и в уеб страницата – www.pwc.bg/lesson.

10. Какви са наградите?

Всеки от 11-те победители в конкурса ще спечели едногодишна стипендия в размер на 6000 лв. (изплащана по 500 лв. в рамките на 12 месеца), както и едномесечен стаж по специалността в училище в страната.

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията „Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици.“ (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, Булстат: 831364383, ДДС номер: BG831364383, представлявано от Божидар Нейчев (наричано по-долу „Организатор“).

1.2. Тази Кампания е продължение на кампанията „Подай ръка“, организирана от ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД през октомври 2018 г., в която в следствие на аукцион бяха събрани средства с цел да се предоставят като стипендии на студенти и докторанти. Участващите в аукциона гласуваха стипендиите да бъдат предоставени на студенти и докторанти, които желаят да се развиват професионално в сферата на образованието, както и на лица, обучаващи се за придобиване на педагогическа правоспособност.

1.3. Общите условия на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на уеб платформата www.pwc.bg/lesson, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Общите условия. Промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб платформата на Кампанията www.pwc.bg/lesson, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

1.5. Общите условия остават валидни и след посочения край на Кампанията.

1.6. Изпълнител на Кампанията е ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията стартира на 01.02.2019 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 17.03.2019 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени до 03.04.2019 г. в уеб платформата www.pwc.bg/lesson и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията имат български граждани, без ограничение на възрастта, които са записани в българско или чуждестранно висше училище и са:

- студенти (за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“, „бакалавър“ или „магистър“), обучаващи се в специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, както и в програми за придобиване на педагогическа правоспособност;

- докторанти в програми от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието”;

- лица, обучаващи се за придобиване на педагогическа правоспособност.

3.2. Кандидатите трябва да направят валидна регистрация в уеб платформата на Кампанията на адрес www.pwc.bg/lesson. Регистрацията в уеб платформата се извършва съобразно Общите условия и нашите правила за обработване на личните данни, публикувани в нея. Регистрацията е съществено условие за участие в конкурса.

3.3. В Кампанията нямат право да участват лица, които не са се регистрирали, служители на Организатора, членове на техните семейства или лица, с които живеят на семейни начала. Участието на лица, които са членове на семействата на членове на журито, както и лица, които живеят с тях на семейни начала, също не е позволено.

4. Механизъм на Кампанията

4.1. Кампанията се провежда на уеб платформата на Организатора на адрес www.pwc.bg/lesson.

4.2. Кампанията ще се проведе на два етапа:

първи етап ─ кандидатстване с есета от 01.02.2019 г. до 17.03.2019 г. включително

втори етап ─ подбор на база изпратените есета и интервюта със селектираните кандидати от 17.03.2019 г. до 03.04.2019 г.

4.3. Участниците могат да кандидатстват в първи етап на Кампанията (01.02.2019 г. - 17.03.2019 г. включително), като напишат и изпратят есе на тема „Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици“ и изпратят актуална автобиография.

4.4. Насоки за съдържанието на есето:

- Съдържанието може да включва гледната точка на участника в Кампанията по някоя от следните теми: учебна програма, изучавани предмети, училищна обстановка и среда, иновативни подходи в обучението, отношение, качества и умения на преподавателите.

- Текстът може да е посветен и на житейски опит, съвет или напътствие от студента към бъдещите му ученици.

Точките по-горе имат препоръчителен характер и съдържат насоки, около които участниците да разгърнат своите разсъждения, но нямат задължителен характер и темите не се изчерпват с тях.

4.5. Есето трябва да е текст на български език с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници и според изискванията на БДС (брой думи):

 • формат А4 (210х297 мм);

 • полета горе, долу и дясно - 2 см., и ляво - 3,5 см.;

 • 1800 знака - 30 реда х 60 знака;

 • шрифт - Times New Roman;

 • размер на шрифта (Font size) - 14 пункта за всяка страница;

 • разредка (Line Spacing) – 1,5.

   

  Няма ограничение за формата, съдържанието и езикa на подаваната автобиография.

4.6. Чрез кандидатстването в Кампанията участниците се съгласяват да отстъпят изцяло неимущественото авторско право на разгласяване и изцяло имуществените авторски права върху изпратените от тях есета, включително използването, разпространението, възпроизвеждането, публичното представяне, включването им в сборници, база данни, рекламни материални и други способи. В случай че желаят самостоятелно да упражняват правото на разгласяване и разпространяване на произведението като публикация в ежедневник или в интернет или по друг начин, е необходимо предварително да уведомят и получат съгласието на организатора на Кампанията за това.

4.7. Всеки участник има право да участва веднъж за целия период на Кампанията.

4.8. До втори етап ще бъдат допуснати 11 кандидати, постигнали най-високи резултати при изготвяне на есето, с които ще се проведе интервю. Интервюто ще засяга някои (или няколко) от следните въпроси: учебна програма, изучавани предмети, училищна обстановка и среда, иновативни подходи в обучението, отношение, качества и умения на преподавателите, житейски опит, съвет или напътствие от студента към бъдещите му ученици. Интервюто може да се проведе и чрез скайп или друга конферентна връзка. При успешно преминаване на интервюто, кандидатът ще бъде избран за победител. В случай на отпадане на кандидата, на негово място ще бъде допуснат следващият кандидат с най-висок резултат.

4.9. От всички Участници в Кампанията ще бъдат окончателно избрани 11 победители.

5. Оценяване и критерии за оценка

5.1. Всички получени есета ще бъдат оценявани от експертно независимо жури.

5.2. Одобрените кандидати, преминали първи етап, ще бъдат поканени на втори етап ─ интервю. Вторият етап (интервюта) ще се проведат до 03.04.2019 г.

5.3. Интервюто ще се проведе от представители на журито. Ако кандидатът е възпрепятстван да се появи на интервюто, с него ще бъде уговорена една допълнителна среща. Ако кандидатът няма възможност да се появи и на допълнително предоставените час и дата, той ще отпадне от участие в Кампанията.

5.4. Критериите за оценка на интервюто включват:

─ Недвусмислено изразяване на мнение и лична позиция, провокирани от поставената тема;

─ Целенасочена и задълбочена аргументация;

─ Използване на подходящи стилно-езикови средства;

─ Владеене и прилагане на граматическата и езикова норма;

─ Спазване на заданието и изискванията, оповестени от Организатора;

─ Наличие на мотивация у студента за развитието му като учител, в образователната сфера;

─ Комуникативни умения (писмени и говорими);

─ Самоувереност и лидерски качества;

─ Организационни умения;

─ Възможност за работа в екип.

5.5. До 03.04.2019 г. Организаторът ще получи информация от журито за определените от журито победители. 

6. Награди

6.1. Всеки победител в Кампанията ще получи едногодишна стипендия в размер на 6000 лв. (500 лв. на месец за период от 12 месеца), осигурена от Организатора на Кампанията.

6.2. Със съдействието на МОН, победителите в Кампанията ще имат възможност да проведат едномесечен стаж в българско училище в родното им място или в близост до него.

7. Обявяване на победителите

7.1. Победителите ще бъдат обявени до 05.04.2019 г. в уеб платформата на Кампанията www.pwc.bg/lesson и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

8. Получаване на наградата

8.1. Организаторът ще се свърже с победителите между 23.03.2019 г. и 03.04.2019 г.  

8.2. Победителят следва да представи документ за самоличност и уверение за записан семестър от университета, в който се обучава, за да получи наградата.

8.3. Победителят следва да декларира писмено, че не е служител на Организатора, както и че сред членовете на семейството му няма служители на Организатора, както и че не е от членовете на семейството на някой представител на журито.

8.4. Победителят губи правото си да получи наградите в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени при кандидатстването;

- ако данните от уверението от университета не съвпадат с данните, посочени при кандидатстването;

- ако се окаже, че информацията предоставена в декларацията по чл. 8.3 не е вярна или е непълна;

- ако е нарушил авторските права на трети лица в своето есе;

- ако се окаже, че не са изпълнени критериите по чл. 3.

В тези случаи Организаторът си запазва правото да избере нов победител.

9. Отговорност

9.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна неактивност на уеб платформата www.pwc.bg/lesson или Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ или техническа невъзможност за кандидатстване в Кампанията, както и за всякакви други технически проблеми, които биха могли да възникнат. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

9.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за желаещ да участва в Кампанията, в случаите, в които тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, погрешно пренесена или повредена по някакъв начин информация, дължащи се на действия на ползвателите на уеб платформата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на кандидатстването за Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат и на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

10. Защита на личните данни

10.1. С участието си в Кампанията в уеб платформата www.pwc.bg/lesson участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Кампанията. Организаторът, Министерство на образованието и членовете на журито ще имат достъп до личните данни. Участниците дават изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Кампанията и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните лични данни (респективно трите им имена) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора.

10.2. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят на Организатора свои лични данни, три имена, телефон за връзка и адрес, необходими за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях.

10.3. С включването в Кампанията, всеки участник приема трите му имена да бъдат публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и в уеб платформата www.pwc.bg/lesson с цел посочване на лицето като спечелило и информиране на трети лица относно спечелените награди.

10.4. Всеки участник може по всяко време да оттегли своето съгласие с писмено изявление, което прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника и прекратява участието му в Кампанията.

10.5. Организаторът полага дължимата грижа обработването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на законодателството по защита на личните данни.

10.6. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица извън упоменатите в т. 10.1 личните данни на Участниците, станали му известни по повод или по време на участието им в Кампанията.

11. Предсрочно прекратяване на Кампанията

11.1. Организаторът има право да прекрати Кампанията с обявление във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и уеб платформата www.pwc.bg/lesson по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани нарушения на Общите условия.

12. Други

12.1. При регистриране на непълни и/или неверни данни Организаторът има право да откаже регистрацията на потребител и/или да не му предостави награда.

12.2. С включването си в Кампанията всеки участник се счита за запознат с настоящите Общи условия и допълнителната информация, свързана с обработването на лични данни.

12.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и чрез формата за контакт в уеб платформата в случай на неясноти и възникнали въпроси.

Следвайте ни в социалните мрежи