Посетители в офисите ни

Прилагаме мерки за сигурност в нашите офиси, включително видеонаблюдение и контрол за достъп до сградите.

В офисите ни има знаци, които показват, че видеонаблюдението работи. Ние съхраняваме записаните изображения по сигурен начин, като достъпът до тях е на принципа „необходимост да се знае“ (например, за да се разгледа даден инцидент). Обикновено записите за видеонаблюдение се презаписват автоматично след кратък период от време, освен ако не е идентифициран проблем, който изисква разследване (като кражба).

Изискваме посетителите в нашите офиси да се регистрират на рецепцията и пазим информацията за посетителите за кратък период от време. Информацията за записаните посетители се съхранява по сигурен начин и като достъпът до тях е на принципа „необходимост да се знае“ (например, за да се разгледа даден инцидент). Това се основава на законния интерес (гарантиране на сигурността в нашите офиси).

Следвайте ни в социалните мрежи