Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Сигурност

Интегрирано управление на информационната сигурност

Информацията и кибер сигурността никога не са заемали такова важно място в дневния ред както днес.

Имайки предвид досегашните знакови събития, както в частния и публичния сектор, информационната и кибер сигурност никога не са заемали такова важно място в дневния ред както днес.

Репутацията може да бъде сериозно засегната от загубата или кражбата на информация. Инцидентите често се приписват погрешно на технологични проблеми, технологията наистина е един от ключовите фактори за по-добрата информационна и кибер сигурност, но еднакво внимание трябва да се обърне на хората, организацията, културата и процесите.

Фирмите вече не могат да управляват сигурността само когато рисковете се появят, - трябва да интегрират инфраструктурите за сигурност, както и постоянно да наблюдават стандартите, политиките и механизмите за контрол, с цел да бъдат в съответствие с установените параметри. При постигане на пълна видимост в инфраструктурата на системите, организациите са в състояние да идентифицират по-бързо пропуските в сигурността.

Ние работим в тясно сътрудничество с клиентите с цел да се идентифицират рисковите зони и с ръководителите, за да определят приоритетите за идентифициране на рисковете. Също така, ние помагаме на организациите да интегрират инфраструктурата за сигурност (хора, процеси и технологии) и да прилагат стандартизирани процеси.

Услугите, които предлагаме включват:

  • Преглед и оптимизация на сигурността и управлението;
  • Интегрирано управление на информационната сигурност;
  • Разработване, преглед и оптимизация на информационната сигурност;
  • Разработване, преглед и оптимизация на ИТ сигурността;
  • Преглед на заплахите;
  • Pentesting;
  • Разработване, преглед и оптимизация на защитата на данни;
  • Консултации във връзка с управлението на инциденти;
  • Разработване и прилагане на управление на идентичността;

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи