Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Рискове свързани с информационните технологии

Информационните технологии контролни прегледи и оптимизация

В съвременния бизнес свят, информационните системи и оперативните среди стават изключително комплексни.

В съвременния бизнес свят, средите на информационните системи стават изключително комплексни, същевременно по-голямото доверие е възложено на тях като част от контролните механизми, отчетността при представянето и управлението на бизнес процесите.

Нашата „Практика в проектите по имплементация на системи“ помага на клиентите да реализират пълната стойност на стратегическите инициативи свързани с информационните технологии и увеличава комфорта над вече реализираните решения, чрез ефективното управление на риска в следните сфери:

Имплементирането на IT системите включва

  1. Независимо осигуряване на качеството през целия цикъл на проекта
  2. Подкрепа при началото и дизайна на проекта
  3. Целенасочени проверки на проекта и одита въз основа оценка на риска.

Бизнес системи и информационно свързани рискове, включващи:

  1. Конфигурация на сигурността, разпределение на задълженията и ограничен достъп до важни системни функции
  2. Автоматизация на процесите и оптимизиране на контрола
  3. Предаване на бизнес информация
  4. Управление на данни, анализ и потвърждение

Специалистите от PwC имат квалификации като CISA, CIA и имат значителен опит в осигуряването на изпълнението на информационно-технологичните системи и оценка на информационно- технологичните контроли, оптимизация на системите за фирмено планиране на ресурсите като SAP и Oracle E-Business Suite.

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи