Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Корпоративно управление

Развиване и поддържане на ефективно управление

Развиване и поддържане на ефективно управление

Динамични регулаторни условия, все по-сложни глобални бизнес среди.

В днешната все по-динамична регулаторна среда, организациите са длъжни да развиват и поддържат ефективно управление и спазване на рамките, които да ги подпомагат при изпълнението на набор от правни и регулаторни задължения. Последните проучвания показват, че разбирането и ефективното прилагане на тези изисквания продължават да бъдат основно предизвикателство за повечето организации.

Динамичната регулаторна среда, все по-сложните глобални бизнес среди и бързата промяна на технологиите, са само някои от факторите, които в последно време, са били водещи за фирмите при избора на програми за корпоративно управление, за да бъдат процесите им в съответствие с приетите стандарти.

PwC е лидерът при предоставянето на иновативни и практически услуги за управление и съответствие с приетите стандарти. Ние имаме богат опит в подпомагането на организации в различни индустрии за разработването, изграждането и оценката на подходящи процеси и инструменти за ефективно корпоративно управление.

Ние можем да ви съдействаме да идентифицирате и оцените вашите ключови корпоративни рискове и да интегрирате управлението на тези рискове във вашите текущи процеси. Нашите услуги включват:

  • Обучения и семинари за корпоративно управление, предназначени за висши ръководни длъжности
  • Преглед на регулаторната рамка и съответствието на корпоративно управление към нея
  • Разработване и прилагане на структури и рамки за управление на риска
  • Оценка на рамката за вътрешни контроли и управлението на риска

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи