Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Бизнес контрол и осигуряване на изпълнението

Оптимизация на бизнес контрола

Нарастващата сложност и повишеният регулаторен натиск, комбинирани с пазарните стресови фактори, като например бързите технологични постижения и оперативните изисквания за ефективност, са причината организациите да търсят подобрения.

Ние подкрепяме организациите чрез предоставяне на интегрирани услуги и решения. Нашите професионалисти в подобряване на процесите притежават дълбоки познания в бранша (включително в рамките на финансовите услуги и обществения сектор), както и познания свързани с бизнес процесите, местната регулаторна среда и технологичното развитие.

Ние преглеждаме, оценяваме, документираме и докладваме комплексната картина от финансови, регулаторни и технологични контроли. Нашата цел е да помогнем на клиентите да повишат качеството като подобрят процесите и изпълнението и се концентрират върху резултатите, като им предоставим следните услуги:

  • Установяване, тестване и документиране на вътрешната контролна среда;
  • Оценка на вътрешната контролна среда; чрез използване на световно призната рамка за вътрешен контрол COSO;
  • Консултация и съдействие в бизнес процесите и оптимизиране на вътрешния контрол
  • Рационализирано спазване на регулаторните изисквания;
  • Съдействие при подготовката за изискванията на Sarbanes – Oxley , ISO27000, COBIT или подобни регулации и проверки за съответствие с тези изисквания;
  • Договор за аутсорсинг на риска;
  • Проверка на сигурността на трета страна и сертифициране според стандартите на ISAE 3402 и SSAE 16 (предишно SAS 70);
  • Докладване според ISRS, ISAE 3000, SOC2, SOC3 и други стандарти;
  • Съдействие при проверката на приходите, включително идентификация на източниците водещи до загуба на приходите и други.

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи