Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Бизнес устойчивост

Идентифициране, разбиране и управление на риска

В условията на съвременния бизнес климат, управлението на риска вече не е упражнение запазено единствено когато възникнат непредвидими събития.

В условията на съвременния бизнес климат, управлението на риска вече не е упражнение запазено единствено когато възникнат екстремни събития и непредвидими обстоятелства. То се превръща в съществен и постоянен елемент от дългосрочната стратегия на организацията. Наличието на действаща система за управление на риска може пряко да повлияе върху дългосрочната рентабилност и устойчивост на бизнеса.

Ние подкрепяме клиентите при идентифицирането, разбирането и управлението на риска, както и при осигуряването на подходящ баланс между рисковете и възможностите. Също така, ние подпомагаме бизнеса при разработването, прилагането, управлението и поддържането на програми, с цел да се гарантира, че компанията продължава да работи в рамките на съответното законодателство и регулации.

 • Оценка, разработване и прилагане на системите за управление на риска;
 • Оценка, разработване и прилагане на рамки, модели и методи за управление на катастрофалният риск;
 • Оценка, разработване и прилагане на функции за управление на риска;
 • Оценка, разработване и прилагане на функции за съответствие;
 • Оценка, разработване и прилагане на функции за управление на кризи, борба с корупцията и измамите;
 • Оценка, разработване и прилагане на управление на рисковете свързани с изпълнението на проекти;
 • Развиване и прилагане на политиките за управление на определени видове риск, например:
 1. Стратегически рискове;
 2. Рискове, свързани с репутацията;
 3. Аутсорсинг рискове;
 4. Рискове при съответствия;
 5. Рискове, свързани с бизнес етиката и измамите;
 6. Рискове, свързани с инфраструктурата и околната среда;
 7. Рискове, свързани с продължаване на бизнеса;
 8. Оперативни рискове;

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи