Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Услуги по управление на риска

Сигурност

Интегрирано управление на информационната сигурност

Информацията и кибер сигурността никога не са заемали такова важно място в дневния ред.

Сигурност

Корпоративно управление

Развиване и поддържане на ефективно управление

Динамични регулаторни условия, все по-сложни глобални бизнес среди.

Корпоративно управление

Бизнес устойчивост

Идентифициране, разбиране и управление на риска

В условията на съвременния бизнес климат, управлението на риска вече не е упражнение запазено единствено когато възникнат непредвидими събития.

Бизнес устойчивост


Вътрешен одит

Оптимизиране качеството на вътрешния одит

Вътрешния одит играе решаваща роля в корпоративното управление.

Вътрешен одит

ИТ рискове

Преглед на ИТ контролите и оптимизация

В съвременния бизнес свят, ИТ и оперативните среди стават все по-комплексни.

ИТ рискове

Контроли и изпълнение

Оптимизация на бизнес контролите

Нарастващата сложност и повишаването на регулаторния натиск карат организациите да търсят по-голяма сигурност.

Контроли и изпълнение

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи