Услуги по управление на риска

View this page in: English

Сигурност

Интегрирано управление на информационната сигурност

Информацията и кибер сигурността никога не са заемали такова важно място в дневния ред. Сигурност

 

Корпоративно управление

Развиване и поддържане на ефективно управление

Динамични регулаторни условия, все по-сложни глобални бизнес среди. Корпоративно управление

Бизнес устойчивост

Идентифициране, разбиране и управление на риска

В условията на съвременния бизнес климат, управлението на риска вече не е упражнение запазено единствено когато възникнат непредвидими събития. Бизнес устойчивост

 

Вътрешен одит

Оптимизиране качеството на вътрешния одит

Вътрешния одит играе решаваща роля в корпоративното управление. Вътрешен одит

ИТ рискове

Преглед на ИТ контролите и оптимизация

В съвременния бизнес свят, ИТ и оперативните среди стават все по-комплексни. ИТ рискове

 

Контроли и изпълнение

Оптимизация на бизнес контролите

Нарастващата сложност и повишаването на регулаторния натиск карат организациите да търсят по-голяма сигурност. Контроли и изпълнение