Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Разработване на технологии, услуги и продукти за подобряване качеството на живот

„Разработване на технологии, услуги и продукти за подобряване качеството на живот“
Норвежки финансов механизъм


Възможност: безвъзмездно финансиране от 50 до 600 хиляди евро

Самоучастие: от 50% до 75% (в зависимост от необходимите разходи).

Кой може да кандидатства? микро, малки, средни и големи предприятия.

Помощта може да се използва за:

  • Разработване на иновативни технологии и услуги, които помагат на възрастните хора и хората с увреждания;
  • Разработване на иновативни продукти, услуги и решения, които помагат за справянето със социалните и здравните предизвикателства на застаряващото общество;
  • Разработване на технологични решения, използвани предимно от помощен персонал, който доставя/осъществява услуги за подобряване качеството на живот.

Общи условия по процедурата:

  • Три приключени финансови години;
  • Финансират се късните етапи по разработката на продукт/технология/услуга – Ниво на технологична готовност 5-8 (TRL 5-8);
  • Допълнителни точки се получават при наличие на норвежки партньор - предприятие, неправителствена организация, университет, научно-изследователска организация.

Какви разходи са допустими:

  • R&D разходи, свързани с експериментално развитие на продукт/технология/услуга – разходи за персонал, инструменти, оборудване; разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти и други;
  • Консултантски услуги (малки и средни предприятия);
  • Помощи за участие в панаири (малки и средни предприятия).

Срок за кандидатстване – 12.05.2021 г.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Директор, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи