Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Транзакции

Сливания и придобивания

  • Приватизационни сделки – консултации за продавач или купувач
  • Сделки в частния сектор – покупки/ продажби/ сливания/ преструктуриране
  • Смесени предприятия, концесии и сделки за съвместно управление на активи
  • Финансови прегледи и съдействие при преговорите

Стратегически анализ

  • Независими експертни оценки
  • Преструктуриране и реорганизиране
  • Разработване на стратегии за навлизане на пазари
  • Оценка на техническия, оперативния, пазарния и финансовия риск

Стратегии за развитие или продажба на бизнеси

  • Съдействие в цялостния процес на продажба и постигане на максимално добри резултати от транзакцията

Свържете се с нас

Божидар Нейчев

Съдружник, Ръководител сделки

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Божидар Нейчев

Божидар Нейчев

Съдружник, Ръководител сделки

Следвайте ни в социалните мрежи