Транзакции

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Сливания и придобивания

  • Приватизационни сделки – консултации за продавач или купувач
  • Сделки в частния сектор – покупки/ продажби/ сливания/ преструктуриране
  • Смесени предприятия, концесии и сделки за съвместно управление на активи
  • Финансови прегледи и съдействие при преговорите

Стратегически анализ

  • Независими експертни оценки
  • Преструктуриране и реорганизиране
  • Разработване на стратегии за навлизане на пазари
  • Оценка на техническия, оперативния, пазарния и финансовия риск

Стратегии за развитие или продажба на бизнеси

  • Съдействие в цялостния процес на продажба и постигане на максимално добри резултати от транзакцията

Contact us

Божидар Нейчев
Управляващ Съдружник
Email

Албена Маркова
Съдружник, Консултантски услуги
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Contact us

Божидар Нейчев
Управляващ Съдружник
Email

Албена Маркова
Съдружник, Консултантски услуги
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Следвайте ни в социалните мрежи