Повишаване на ефективността

Финансова ефективност

  • Определяне и въвеждане на инициативи за оптимизиране на разходите
  • Подобряване на системите за управление и контрол
  • Консолидация и отчетност
  • Подобряване на ефективността на оборотния капитал, човешките ресурси, администрацията и др.

Ефективност на ИТ

  • Управление на разходите за ИТ
  • Оценка и представяне на ИТ проекти
  • Дю дилиджънс на ИТ

Управление, риск и съответствие

  • Управление на риска
  • Ефективно управление на дейността за постигане на планираните резултати
  • Контрол за съответствие на отчетността с регулаторната рамкаa

Свържете се с нас

Божидар Нейчев

Съдружник, Ръководител сделки

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи