Управление на кризи

View this page in: English

Преструктуриране

  • Финансово и оперативно преструктуриране с цел да се отговори на променящите се пазарни изисквания
  • Оздравителни програми
  • Прилагане на процедури по несъстоятелност
Корпоративни разследвания
  • Разследване на стопанска престъпност
  • Консултиране за методи на управление и минимизиране на риска