Управление на кризи

Преструктуриране

  • Финансово и оперативно преструктуриране с цел да се отговори на променящите се пазарни изисквания
  • Оздравителни програми
  • Прилагане на процедури по несъстоятелност

Корпоративни разследвания

  • Разследване на стопанска престъпност
  • Консултиране за методи на управление и минимизиране на риска

Свържете се с нас

Албена Маркова
Съдружник, Консултантски услуги
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Следвайте ни в социалните мрежи