Данъчни бюлетини 2017

Данъчни бюлетини 2017

Промени в законопроекта относно подаването на отчети по държави от мултинационални групи установени в България

Промени в законопроекта относно подаването на отчети по държави от мултинационални групи установени в България

На 5 юни 2017 Министерски съвет внесе в Народното събрание обновена версия на законопроекта за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) във връзка с новото изискване за подаване на отчети по държави от мултинационални групи от предприятия („МГП“) в България.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

На 21 март 2017 г., в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), които предвиждат нови правила относно пропорционалното приспадане и годишните корекции на данъчен кредит в случаите на смесено ползване на активи (за бизнес и лични нужди), изменения при доказването на нулева ставка на ДДС при доставки, свързани с плавателни съдове и въздухоплавателни средства, а също така и други изменения, които могат да имат значение за Вашия бизнес.

Промени в законопроекта относно задълженията за подаване на отчети по държави в България

Промени в законопроекта относно задълженията за подаване на отчети по държави в България

На 21 март 2017 г., Министерството на финансите публикува обновена версия на проекта за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) във връзка с новото изискване за подаване на отчети по държави от мултинационални групи от предприятия („МГП“) в България.

Свържете се с нас

Velina Yosifova
Marketing Manager
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Свържете се с нас

Велина Йосифова
Маркетинг Мениджър
Тел.: +[359] (2) 9355 200
Email

Follow us
Следвайте ни в социалните мрежи