Глобално проучване на стопанската престъпност 2016 – резултати за България

Имаме удоволствието да Ви представим резултатите от тазгодишното издание на нашето Глобално проучване на стопанската престъпност, което обхваща периода от последното ни проучване през 2014 г. до 2016 г. Това е най-голямото по рода си проучване с 6,337 участници от 115 страни.

В България 77 водещи компании споделиха своя опит и така ни предоставиха уникалната възможност да разберем по какъв начин икономическите престъпления се възприемат от бизнеса в България и как влияят върху него. Това, от своя страна, ни позволи да наблюдаваме тенденциите и възприятията на бизнеса за рисковете в бъдеще.

Четири от всеки десет организации в България посочват, че са били обект на измама през последните две години, като 31% от тях са претърпели загуби над 100,000 щатски долара. Тези резултати са значително по- високи в сравнение както с глобалните, така и с резултатите за България от 2014 г. В този смисъл изглежда, че икономическата престъпност нараства, както по честота на отчетените случаи, така и по размер на загубите.

Тревожен е и фактът, че присвояването на активи, подкупите и корупцията продължават да се възприемат като основна заплаха за бизнеса, което означава че тези „традиционни“ престъпления все още не се контролират ефективно.

Фактът, че случаите на икономически престъпления са се увеличили, би трябвало да се разглежда двустранно. От една страна, по-големият брой случаи лесно създава усещането, че престъпността като цяло, се е увеличила. От друга страна обаче ръстът в отчетените случаи може да е резултат от това, че в организациите има по-голяма решителност за преодоляване на проблема с измамите и се прилагат по-ефективни методи за разкриването им. Конкретно за България имаме основание да мислим, че става въпрос за комбинация от двата фактора, тъй като виждаме подобрения в моделите на управление, както и в инструментите, които се прилагат с цел намаляване на икономическите престъпления. Усилията обаче все още изглеждат твърде разпокъсани, за да доведат до убедителни резултати.

Фактът, че в 34% от случаите измамите са били извършени от служители на организацията, основно мениджъри на отдели или мениджъри на по-малки структурни единици, е ясно предупреждение, че системите за вътрешен контрол и за спазване на правилата и процедурите не работят достатъчно ефективно. В същото време, 90% от анкетираните компании твърдят, че корпоративните ценности са ясно комуникирани в организацията им, което показва сериозно разминаване между политики и реални практики.

Прилагането на един по-систематичен подход към управлението на риска от измами със сигурност би имал благоприятно въздействие върху българските организации като цяло. Всеки четвърти участник в проучването посочва, че през последните две години организацията му не е правила, нито осъвременявала, оценка на риска.

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Маркетинг Мениджър, PwC Bulgaria

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Маркетинг Мениджър

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи