Технологиите, глобализацията и бизнес лидерите

View this page in: English

Download

Технологиите, глобализацията и бизнес лидерите

Проучване на PwC сред бизнес лидерите в България, част от 20-то ежегодно глобално проучване на PwC