Проучване на PwC сред бизнес лидерите 2019

Проучване сред бизнес лидерите в България като част от 22-то ежегодно проучване на PwC сред бизнес лидерите в света

Промените в икономическата среда – справка с реалността

BG_CEO_Survey_Content

Справка с реалността: Забавяне на икономическия растеж

  • Процентът на българските изпълнителни директори с оптимистични очаквания за ръста на глобалния икономически растеж през 2019 г. е намалял наполовина, докато нивото на увереност в растежа на собствената организация остава високо.
  • След рязкото нарастване на оптимизма, наблюдавано миналата година,  тази година наблюдаваме значителна промяна на нагласите на българските изпълнителни директори. Изглежда е време за справка с реалността.

 

Талантите: Поглед навътре за възможностите за растеж

  • Кои са уменията на служителите, които влияят в най-голяма степен върху възможностите за растеж на организациите?
  • В световен мащаб изпълнителните директори на първо място са загрижени за привличането и задържането на хора с умения, които дават възможност за ефективни иновации. Изпълнителните директори у нас са ангажирани с по-оперативни въпроси и хигиенни фактори като способността да се осигури клиентско преживяване и гарантиране на стандартите за качество в компанията. 


Изкуствен интелект: Разрушаващите статуквото технологии като средство за растеж

  • Изпълнителните директори по целия свят осъзнават нарастващото въздействие на изкуствения интелект, но са малко тези, които са започнали включването му в своите бизнес модели.
  • Над половината от интервюираните бизнес лидери у нас осъзнават възможностите, които технологията предлага. През следващите три години 37% от тях планират да въведат инициативи, свързани с ИИ. Компаниите, които прилагат по-мащабно ИИ, са главно в секторите на финансовите услуги и технологиите, медиите и телекомуникациите.

  Данни спрямо информация: Достатъчно ли са данните?

  • Бизнес лидерите посочват, че данните относно търговската марка и репутацията, нуждите и очакванията на клиентите и финансовите прогнози и очаквания са важни/от решаващо значение за взимане на стратегически решения.
  • „Информационното несъответствие“ между информацията, от която се нуждаят изпълнителните директори, и тази, която получават, излежда, не е запълнена от 10 години насам, когато PwC последно зададе този въпрос. Българските изпълнителни директори най-спешно трябва да преодолеят несъответствието между критичността и адекватността на данните за рисковете, на които бизнесът е изложен.

  Участници:

  • 68 бизнес лидери участваха в 4-тото поред проучване на нагласите на бизнес лидерите в България
  • 19% от тях са жени  

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Маркетинг Мениджър

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи