Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Глобално проучване на стопанската престъпност за 2016г.

21/03/16

За осми пореден път PwC представя резултатите от своето глобално онлайн проучване на стопанската престъпност, което се провежда на всеки две години От 2003 г. България е редовен участник в проучването.

В тазгодишното издание на проучването взеха участие 6,337 организации от 115 държави.45% от участниците в него са членове на съвет на директорите или надзорен съвет, 30% са ръководители на отдели/бизнес звена. 59% от организациите, взели участие, са част от международни компании, 37% са публично търгувани дружества. Участниците са представители на различни сектори – финансови услуги (24%), потребителски услуги (14%), технологии (7%), индустриални (35%) и професионални услуги (6%). Проучването бе проведено в периода юли 2015 г. – февруари 2016 г.

Ето и какво показа тазгодишните резултати в глобален мащаб: 

  • Отчетени случаи на измами: За първи път след финансовата криза, резултатите от проучването показват спад, макар и незначителен, в нивото на отчетените случаи на стопански престъпления – от 37% през 2014 г.  до 36% през 2016 г.
  • Най-често срещани престъпления: присвояване на активи (64%), компютърни измами (32%), корупция (24%).
  • Компютърни измами: Отчетените случаи на компютърни измами са се увеличили с 8% , като достигат 32% и повече от половината участници в проучването (53%) са започнали да възприемат този вид измами като все по-голям риск за организациите си през последните 24 месеца. 34% считат, че има вероятност техните организации да бъдат обект на подобни измами през следващите 24 месеца. Независимо от големите финансови загуби, които организациите отчитат в следствие на компютърни измами, участниците посочват, че най-големите щети за бизнеса им идват от накърнена репутация, както и от правни, инвестиционни и други разходи за прилагане на съответните регулаторни изисквания.     
  • В отговор на компютърните измами: Само 37% от участниците посочват, че имат ефективен план за реакция в случай на кибер атака. Почти една трета нямат такъв план, като 14% от тях дори не планират да въведат подобна стъпка. 45% от участниците считат, че правоприлагащите органи в техните държави не притежават необходимите умения и ресурси за борба с кибер престъпността.
  • Корупция: Според повече от половината от участниците в проучването (54%),  ръководителите   на техните организации по-скоро биха били склонни дадена бизнес транзакция да не бъде осъществена, отколкото да платят подкуп. 13% от участниците са посочили, че през последните две години им е бил искан подкуп, а други 15% считат, че са загубили бизнес възможност заради конкурент, за когото мислят, че може да е платил подкуп.
  • Етика и съответствие: Един от пет участници не знаят дали в организацията им съществува официална програма  за етика и съответствие.
  • Какво следва? 20% считат, че е възможно през следващите 24 месеца техните организации да бъдат обект на някои от най-често срещаните стопански измами – присвояване на активи, компютърни престъпления или корупция.

Резултатите от проучването за България ще бъдат публикувани в периода март-април 2016 г.

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации

Следвайте ни в социалните мрежи