Членове на журито: Теодор Радонов

Теодор Радонов оглавява представителството на групата на Европейска инвестиционна банка в София през март 2021 г. Г-н Радонов е специалист по структурирани финанси с повече от 8 години опит в Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). В работата си той се е занимавал със секюритизации и гаранции в широк кръг от юрисдикции в и извън ЕС. Участвал е в структурирането и прилагането на редица финансови инструменти на ЕИФ в България. Работил е в различни аналитични области на финансовата сфера.

Владее английски, френски и испански език и има диплома по финанси от университет „София Антиполис“ във Франция.

 

Teodor Radonov

Теодор Радонов

Ръководител на представителството на групата на Европейска инвестиционна банка в България


Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи