Членове на журито: Марина Стефанова

Марина Стефанова е доктор по социално управление и главен асистент в Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България.

Марина Стефанова е председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Тя е член на Управителния комитет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Асоциацията на завършилите Стопанския факултет и Българската хранителна банка. Основател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма "CSR AdviceBox" на фондация „Каузи”. Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика и работната група към Националната контактна точка в Изпълнителна агенция за МСП.

 

Marina Stefanova

Марина Стефанова
Доктор по социално управление и гл. ас. в Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“


Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи