Членове на журито: Джеф Джетър

Джеф Джетър е геолог с над 35-годишен опит във всички аспекти на екологичните проблеми, вкл. оценка на замърсителите и мобилността, проектиране, планиране, глобални оценки за съответствие, стратегическо планиране и оценка на въздействието на мащабни проекти. Джеф е главен съветник по екологична оценка в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и отговаря за надзора на множество високорискови проекти в сектора на природните ресурси. 

Той отговаря и за Изискване №6 на ЕБВР по отношение на изпълнението, което обхваща съхранението на биологичното разнообразие и устойчивото управление на живите природни ресурси. Джеф участва в работна група на многостранните банки за развитие, която разработва цялостен подход към природосъобразните инвестиции. Това включва и представянето на съвместното изявление от банките на 26-ата Конференция на ООН по изменението на климата (COP26). В момента Джеф работи по изпълнението на много от дейностите, описани в изявлението.

Jeff Jeter

Джеф Джетър
Асоцииран директор, отдел „Екологични и социални въпроси“, Европейска банка за възстановяване и развитие


Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи