Данъчни курсове

May 19, 2011

1 тема Корпоративен данък и данък върху разходите 26.9.2016
2 тема Данък при източника и трансферно ценообразуване 3.10.2016
3 тема Лични данъци и осигуровки 10.10.2016
4 тема ДДС и други косвени данъци 17.10.2016

Академията на PwC

бул. „Мария Луиза“ 9-11, ет. 4, София 1000

Начало: 9:00 часа

3 часа/сесия


Специалисти с основни познания в данъчната и счетоводната области, които искат да придобият и/или надградят своите знания

120 евро + ДДС за 1 сесия

400 евро + ДДС пакетна цена за 4 сесии


Експерти по съответните

теми от PwC

Регистрационна форма

Записване до 20 септември 2016

За повече информация: pwcacademy.bulgaria@bg.pwc.com или тел: +359 2 93 55 361

Свържете се с нас

Мария Рац

Ръководител PwC академия в България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи