Оперативният риск в банковите институции

View this page in: English

Имаме удоволствието да Ви представим поредицата от четири статии, разработени от ПрайсуотърхаусКупърс България и посветени на темата за оперативния риск във финансовите институции. Поредицата разглежда някои от най-добрите практики в световен мащаб в тази област, пречупени през спецификата на опериращите в Източна Европа банки. Нейният фокус е върху качествените аспекти на управлението на оперативния риск, а не толкова върху сложните и все още спорни методи за количественото му определяне.

Първата статия разглежда взаимовръзката на оперативния риск с финансовия риск. Втората и третата дискутират по-подробно основните тенденции, направления и аспекти на оперативния риск. Четвъртата статия излага практически въпроси, свързани с управлението на оперативния риск.

Инструкции за поръчка

За Вашето копие от публикацията или за повече информация относно предлагания от нас курс на обучение по управление на оперативния риск, моля свържете се с:

Име за контакт

Георги Николов

Телефон за контакт

+[359] (2) 9355 200