Глобално проучване на стопанската престъпност 2014 – резултати за България

View this page in: English
  • 25% от анкетираните български организации са били обект на стопанско престъпление през последните две години.
  • Всяка четвърта организация, жертва на измама, е претърпяла загуби на стойност над 100 хил. щатски долара (щ.д.).
  • Компютърните измами и измамите, свързани с поръчки и доставки, се нареждат сред първите шест най-разпространени стопански престъпления в България, с дял съответно 17% и 15% от всички отчетени случаи на измами.
  • Въпреки че компаниите имат повече доверие в своите системи за управление, голяма част от измамите (20%) все още се разкриват по случайност.
  • Ролята на оценката на риска от измами е подценена – 35% от анкетираните български компании не са правили подобна оценка.
  • 55% от отчетените стопански престъпления са извършени от външни за организацията лица, което е индикация, че българските компании не са достатъчно внимателни в процеса си на избор на бизнес партньори.За Глобалния доклад натиснете тук